Allianz – SP uviedla na trh nové neživotné produkty

26.02.2019 (09:45)

Jednoduchšie, prehľadnejšie a kvalitnejšie. Také sú nové simplifikované produkty neživotného poistenia Môj domov 2018 a Moje auto 2018, ktoré Allianz – Slovenská poisťovňa uviedla na trh.„Inovovaním produktov chceme klientom zjednodušiť a zrýchliť výber a dojednanie poistenia, pri zachovaní komplexnosti poistného krytia. Veľkou zmenou je aj spracovanie poistných podmienok, ktoré sú písané bežným zrozumiteľným jazykom, bez zložitých právnických pojmov a sú spracované do prehľadnej a zrozumiteľnej brožúry,“ objasňuje viceprezident rezortu produktov a upisovania rizík Allianz – SP Jozef Paška.

JEDNODUCHŠÍ VÝBER RIZÍK

Pri poistení svojej nehnuteľnosti si tak klienti v produkte Môj domov 2018 môžu vybrať z 3 balíkov poistnej ochrany. Základný balík COMFORT ponúka pokrytie škôd spôsobených živelnými udalosťami. Navyše klient získa krytie zodpovednosti za škodu, asistenčné služby a krytie nákladov po vzniku poistnej udalosti. Ak chce mať klient kryté navyše aj sklo a najčastejšie riziko pri majetku - vodu z vodovodných zariadení, môže si dojednať balík EXTRA. Komplexné krytie majetku aj s rizikami krádež, vandalizmus, skrat a prepätie si klient môže dojednať v balíku MAX. Ku každému z balíkov je možné pripoistiť riziko zemetrasenie. Spolu s budovou má automaticky poistené aj všetky vedľajšie stavby v mieste poistenia budovy ako garáž, hospodárska budova, altánok či oplotenie až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy. Súčasťou produktu Môj domov 2018 je aj bonusový systém za bezškodový priebeh. Bonus sa poskytuje samostatne v poistení domácnosti a v poistení budovy, a to vo výške 5 % z ročného poistného za každý poistný rok bez vzniknutej škody, maximálne však do výšky 15 %.

Neprehliadnite

VŠETKY POISTENIA NA JEDNEJ ZMLUVE

Pri poistení vozidiel si klienti v rámci produktu Moje auto 2018 vyberajú zo štyroch poistných balíčkov. Na jednej poistnej zmluve si môžu dojednať povinné zmluvné poistenie (bez zníženia plnenia o amortizáciu), havarijné poistenie poistenie úrazu, asistenčné služby a právnu pomoc. Viac informácií o poistení majetku nájdete na: www.allianzsp.sk.

Súčasťou uvedenia nových simplifikovaných produktov Môj domov 2018 a Moje auto 2018 je aj reklamná kampaň v televízií, na internete, na sociálnych sieťach a na outdoorových reklamných plochách, ktorá potrvá až do polovice apríla.
 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok rokov a je trhovým lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov v regióne strednej a východnej Európy.

(PR servis)

 
Zdroj: Allianz – SP, Foto: redakcia