AXA zavrie svoju banku na Slovensku

22.05.2013 (13:00)

 AXA sa chce zamerať na poisťovací biznis. Jej bankových klientov má prebrať UniCredit Bank.

Spoločnosti AXA a UniCredit Bank na Slovensku podpísali dohodu o spolupráci. Skupina AXA sa výlučne sústredí na poistenie, dôchodkové sporenie a investovanie do podielových fondov, kým UniCredit Bank prinesie do tohto projektu svoje znalosti z oblasti bankovníctva.

AXA Bank Europe tak ukončí svoje podnikanie na území Slovenskej republiky. AXA Bank splní všetky záväzky voči svojim klientom, ktorí môžu využiť bankové produkty UniCredit Bank. Rovnaký koncept spolupráce s podobnými podmienkami podpísali obidve spoločnosti aj v Česku. Informovala o tom skupina AXA.

"Na všetkých európskych trhoch je viditeľný trend konsolidácie a AXA je primárne poisťovacou skupinou. Skupina AXA sa preto rozhodla zameriavať na hlavnú poisťovaciu činnosť," povedal generálny riaditeľ finančnej skupiny AXA pre Českú republiku a Slovensko Martin Vogl. Zároveň verí, že táto stratégia je tým najlepším spôsobom, ako uskutočniť podnikateľské činnosti čo možno najefektívnejšie. Ako dodal generálny riaditeľ AXA Bank Europe pre Českú republiku a Slovensko Ladislav Kročák, súčasní klienti AXA Bank dostali návrh a možnosť jednoduchej a bezpečnej formy prechodu do spoločnosti UniCredit Bank.

Kým skupina AXA sa bude výlučne zameriavať na poistné služby, jej banková pobočka počas druhého polroka 2013 postupne svoju činnosť utlmí. AXA Bank svoje bankové činnosti v Českej republike a na Slovensku celkom ukončí do konca roka. Skupina AXA urobí podľa jej vyjadrení maximum pre to, aby našla vhodné riešenia pre svojich zamestnancov a poskytla pri takto dôležitej zmene pomoc v ich kariére. Niektorí dostanú návrh novej pozície v rámci AXA Insurance, ostatní dostanú kompenzácie vo forme podpory.

Francúzska skupina AXA pôsobí celosvetovo v oblasti finančného zabezpečenia. AXA v súčasnosti na Slovensku pôsobí prostredníctvom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, životnej poisťovne, poisťovne so zameraním na neživotné poistenie, investičnej spoločnosti a banky. Majoritným akcionárom UniCredit Bank Slovakia je s 99-percentným podielom UniCredit Bank Austria, ktorá je členom UniCredit Group. 

Neprehliadnite:

Zdroj: SITA, Reuters, Foto: © Ivan Sedlak