Časti zamestnávateľov a SZČO sa má posunúť splatnosť marcových a májových sociálnych odvodov až na koniec roka

19.05.2020 (17:00)

Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, o ktorom by mala v krátkom čase rokovať vláda.

Zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, sa zrejme posunie splatnosť poistného na sociálne poistenie za máj tohto roka z júna až na koniec tohto roka. Sociálne odvody zamestnávateľov a SZČO za marec tohto roka, ktorých splatnosť sa pôvodne preložila z apríla na koniec júla tohto roka, bude rovnako povinné zaplatiť až na konci tohto roka. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, o ktorom by mala v krátkom čase rokovať vláda. "SZČO a zamestnávatelia, ktorí splnenie podmienky odkladu platenia poistného na sociálne poistenie za marec 2020 už deklarovali Sociálnej poisťovni čestným vyhlásením, nepodávajú ho opäť, aj keď sa termín splatnosti posúva na 31. december 2020," uvádza rezort práce a sociálnych vecí.

Vláda môže podľa zákona o sociálnom poistení stanoviť obdobie, za ktoré sa má platiť poistné na sociálne poistenie v inom ako v štandardnom termíne splatnosti, a tiež posunutý termín splatnosti tohto poistného. "S cieľom zmiernenia ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sa navrhuje odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, (SZČO), a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za obdobie marec 2020 a za obdobie máj 2020, a to do 31. decembra 2020," uvádza sa v materiáli. Výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia