Čo robiť, keď banka nechce poskytnúť úver?

Autor: Ľudovít Petržala
28.05.2012 (12:20)

Angličania používajú výraz tripple F – friends, family, fools (priatelia, rodina, blázni), ktorý predstavuje okruh najbližších, ktorí sú takmer vždy ochotní požičať známym peniaze. Ale čo robiť, ak ani tri F a ani banka nie je ochotná požičať?

Z prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra FOCUS pre spoločnosť Provident Financial, vyplýva, že približne 55% ľudí si najradšej požičia v banke. Ďalších 39% respondentov sa zasa radšej obráti na rodinných príslušníkov. Na banku sa najradšej obracajú mladší ľudia, zosobášení, žijúci v troj až štvročlennej domácnosti, žijúci najmä vo väčšom meste. Čiže ide najmä o ľudí, ktorí majú väčšiu šancu na poskytnutie úveru od banky.

Starší ľudia, dôchodcovia, alebo ľudia so základným vzdelaním a nižšími príjmami sa zasa oveľa radšej obráti na rodinných príslušníkov, známych alebo iné nebankové subjekty.

Podľa zákona musia byť dokonca všetci oficiálni veritelia, čiže subjekty, ktoré si nárokujú úroky pri pôžičkách a majú to ako svoju hospodársku činnosť, evidovaní v registri Národnej Banky Slovenska (NBS). NBS celkovo eviduje až 174 takýchto subjektov. Kompletný zoznam si môžete pozrieť tu .

A práve ľudia, ktorí nepatria podľa bánk do dostatočne bonitnej skupiny klientov sa najčastejšie obracajú na nebankové subjekty. Ak však uvažujete práve o takejto pôžičke, tak odporúčame skontrolovať si veriteľa aj v registri NBS. To zaručí, že podmienky, ktoré Vám budú poskytnuté, nebudú úžernícke (v zmysle zákona č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch.


Podľa údajov, ktoré poskytla serveru BANKY.sk spoločnosť Provident Financial, si od nich najčastejšie požičiavajú ženy (56%). Pričom najčastejší profil klienta je teda žena, ale so stálym zamestnaním, vo veku 45 – 55 rokov, žijúca vo vlastnom dome/byte a najčastejšie si potrebuje požičať 300 eur. Najčastejšie poskytovaná pôžička v roku 2011 bola vo výške 450 eur a so splatnosťou 60 týždňov. Zaujímavé je aj percento klientov, ktoré sa k tejto spoločnosti vráti, to je až 70%.


Spoločnosť poskytuje pôžičky od 140 do 1500 eur s dĺžkou splácania 45 a 60 týždňov. Úroková miera pri 45 týždňovej lehote splácania je 23,80% a v prípade 60 týždňovej splatnosti je to 23,57%. Aj samotná ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), čo je ukazovateľ, ktorý má slúžiť na porovnanie úverových produktov je značne vysoký. Pohybuje sa na hranici až 70%. Pre klienta je samozrejme najvýhodnejšie ak je tento ukazovateľ čo najnižší (zahŕňa v sebe nielen výšku úrokovej ženy, ale aj poplatky, ktoré sú spojené úverom alebo pôžičkou). RPMN dokonca musí byť zo zákona uvedené v úverovej zmluve, ak tam nie je uvedená jeho hodnota, tak sa tento úver alebo pôžička považuje za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom.
Zdroj: FOCUS, Privident Financial, NBS, Foto: © Ivan Sedlák