- pre žiadateľov zamestnaných v SR  (nie dôchodca, SZČO, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet v Poštovej banke, postačuje občiansky preukaz
-ostatní ešte jeden doklad o aktuálnej adrese (napr. SIPO, faktúra za elektrinu, plyn, telefón alebo vodné/stočné)