Finančná poradňa - zrušiť odklad splátok, alebo ponechať?

Autor: redakcia
10.06.2020 (09:35)

Kvôli pocitu istoty som si unáhlene požiadal o odklad splátok v apríli. Teraz som však už späť v zamestnaní a chcel by som hypotéku začať opäť splácať. Čo je pre mňa finančne výhodnejšie? Zrušiť odklad splátok, alebo počkať a urobiť mimoriadnu splátku po uplynutí 9 mesiacov? Sú s týmito úkonmi spojené nejaké poplatky?
 

Odpovedá Martin Podolák, riaditeľ úverových produktov mBank:

V mBank každému klientovi odporúčame čo najrýchlejší návrat k splácaniu a to nielen z dôvodu preplatenia úveru, ale aj kvôli budúcim výhodám plynúcim z ukončenia odkladu splátok - odstúpenie od odkladu splátok nie je spoplatnené. Môže totiž nastať situácia, že klient požiadal o odklad splátok až na 9 mesiacov. Okrem toho, že jeho dlh narastá, v tomto období môže nájsť výhodnú ponuku na kúpu nehnuteľnosti či spotrebnej veci. Z dôvodu aktívneho odkladu splátok je vysoko pravdepodobné, že by bola žiadosť o úver klientovi zamietnutá. Predčasné ukončenie odkladu splátok môže byť preto signálom, že klient urobil len preventívne opatrenie na základe tlaku informácií avšak tieto nástroje neboli pre neho skutočnou potrebou.

Aj z týchto dôvodov banky každého klienta pri žiadosti o odklad splátok upozorňovali, aby si ho uplatnil len v nevyhnutných prípadoch. Jednoznačne teda odporúčame zrušiť odklad a začať splácať, pokiaľ to možnosti klienta dovoľujú.

Celkové preplatenie môže klient znížiť spomínanou mimoriadnou splátkou, avšak neodporúčame, aby pokračoval v nesplácaní úveru. Klient totiž môže čeliť rôznym nepríjemnostiam vrátane rizika poplatku, pretože následné predčasné splácanie úveru sa už riadi štandardnými sadzobníkmi bánk a v určitých prípadoch môže byť spoplatnené.

Do budúcnosti odporúčame vytvorenie rezervy vo výške minimálne 6 - 12 mesačných výdavkov. Takto klient ľahšie zvládne aj nepredvídateľné udalosti.

Prečítajte si aj ďalšie otázky čitateľov súvisiace s úvermi a hypotékami.


Zdroj: mBank, Foto: redakcia