Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Áno
Banková a fiškálna únia pomôže pri dôslednejšej kontrole dodržiavania pravidiel. Úspech sa ale dostaví len vtedy, ak sa zároveň zrealizujú potrebné štrukturálne reformy pre podporu rastu. Pre väčšinu krajín eurozóny sú to reformy sociálneho systému, dôchodkového zabezpečenia, školstva, zdravotníctva a osobitne jednoduchšieho podnikateľského prostredia.