J&T BANKA predáva české štátne dlhopisy

09.05.2012 (15:00)

Minimálny objem investície je 1000 ks v menovitej hodnote 1 CZK za kus. 
 
J&T BANKA sa stala distribútorom emisie českých štátnych sporiacich dlhopisov. Nákup bondov je možný v upisovacom období od 10.mája 2012 do 31.mája 2012. Pripísanie investície na majetkový účet sa uskutoční 12. júna 2012. Minimálny objem investície je 1000 ks v menovitej hodnote 1 CZK za kus.

J&T BANKA splnila podmienky českého Ministerstva financií a na slovenský trh prináša ďalšiu investičnú príležitosť - štyri emisie českých štátnych sporiacich dlhopisov. Ide o najbezpečnejší spôsob sporenia s garantovaným úrokovým výnosom od 2,05 % do 3,41 % p.a., alebo vo výške českej inflácie.

Nákup bondov je oslobodený od poplatkov za zriadenie a vedenie majetkového účtu v registri Ministerstva financií Českej republiky, ako aj poplatku za ich predčasné splatenie. České štátne sporiace dlhopisy pre obyvateľstvo majú výhodnejšie úročenie ako bežné, ktoré sú predávané inštitucionálnym investorom. Za určitých podmienok je ich možné odpredať ministerstvu financií bez straty investovanej čiastky.

„Štátne sporiace dlhopisy sú určené hlavne menším investorom, ktorí uprednostňujú veľmi konzervatívne investičné nástroje,“ vysvetľuje Andrej Zaťko, člen predstavenstva a riaditeľ obchodného tímu J&T BANKY. 

Podľa Zaťka je vo vyspelých krajinách bežné, že časť štátneho dlhu zostáva v držbe domácností, u nás sa tento trend zatiaľ vo veľkej miere neprejavuje. Pre slovenských investorov predstavujú zaujímavú možnosť menovej diverzifikácie.“

Emisia štátnych sporiacich dlhopisov je pokračovaním úspešnej pilotnej emisie bondov, ktorá sa uskutočnila na jeseň minulého roka. České ministerstvo financií emituje niekoľko typov štátnych sporiacich bondov, a to krátkodobé diskontované, päťročné kupónové a päťročné reinvestičné dlhopisy. Okruh ich upisovateľov sa oproti vlaňajšku rozšíri o ďalšie právnické osoby vrátane obcí. Novinkou sú aj tzv. protiinflačné dlhopisy.

„Tento druh dlhopisov chráni reálnu hodnotu úspor klienta a garantuje, že ich výška nebude znehodnotená infláciou. Pokiaľ je investor presvedčený, že miera inflácie v Českej republike bude rásť, môže byť tento nástroj perspektívnou voľbou,“ dopĺňa Andrej Zaťko.

Pozrite si tiež:

Slovenskej pobočke J&T BANKY vzrástol zisk o tretinu 
Politický, na mieru šitý, strih ECB eurozóne nepomôže 
J&T BANKA prichádza s investičnou hrou na Facebooku

Zdroj: J&T BANKA, Foto: J&T BANKA