Konsolidovaný čistý zisk Slovenskej sporiteľne vlani mierne klesol na 180 miliónov eur

28.02.2020 (11:20)

Čisté úrokové výnosy skupiny Slovenskej sporiteľne vlani klesli, tieto výpadky však vykompenzovali vyššie príjmy z poplatkov a provízií, ako aj z obchodovania.

Slovenská sporiteľňa dosiahla v minulom roku konsolidovaný čistý zisk na úrovni 180 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to znamenalo mierny pokles o dve percentá. Prevádzkové výnosy bankovej skupiny pritom medziročne rástli o 2,6 % na 596,8 milióna eur, rovnakým tempom o 2,6 % sa zvýšili aj prevádzkové náklady na 288,5 milióna eur. Prevádzkový zisk tak podľa zverejnených informácií stúpol zhodne o 2,6 % na 308,3 milióna eur.

"Kľúčovou správou roka 2019, ktorá zásadne ovplyvní banky a ekonomiku na Slovensku, sa stalo nečakané zvýšenie bankovej dane. Vlaňajšok bol však pre Slovenskú sporiteľňu podľa ekonomických výsledkov stále úspešný," komentoval vlaňajšie výsledky skupiny Slovenskej sporiteľne jej predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Peter Krutil. Slovenská sporiteľňa pritom na bankovej dani vlani odviedla o 7 % viac, a to 32,5 milióna eur. Celkovo spolu s odvodom do rezolučného fondu a Fondu ochrany vkladov to bolo 36,6 milióna eur.

Ako ďalej informovala Slovenská sporiteľňa, čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria podstatnú časť príjmov banky, oproti roku 2018 mierne klesli o 1,6 % na 430,7 milióna eur. Banka to pripisuje dlhodobému dopytu klientov po nízkych úrokových sadzbách na úveroch, ako aj silnému konkurenčnému prostrediu.

Výpadok v úrokových výnosoch však dokázala Slovenská sporiteľňa nahradiť v čistých príjmoch z poplatkov a provízií, ktoré medziročne vzrástli o 12,7 % na 145,2 milióna eur. Stál za tým nárast provízií z poistenia, poplatkov z kartových transakcií, provízie z obchodovania s cennými papiermi, ako aj poplatky za prehodnotenie a predčasné splatenie úverov. Výrazne však rástol aj čistý zisk z obchodovania, ktorý sa vyše zdvojnásobil na 20,7 milióna eur.

Slovenská sporiteľňa pritom priznáva, že sa jej medziročne zvýšili celkové rizikové náklady z 23,5 milióna eur na 42,6 milióna eur. Súviselo to najmä s portfóliom nadobudnutých úverov a leasingových zmlúv od spoločnosti S Slovensko, ako aj nárastom opravných položiek individuálnych klientov v korporátnom segmente. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,3 % na 2,9 %.

Ku koncu minulého roka skupina Slovenskej sporiteľne evidovala objem úverov poskytnutých klientom na úrovni 13,793 miliardy eur, čo znamenalo takmer 8-percentný medziročný nárast. Vklady klientov na druhej strane stúpli o 5,4 % na 14,392 miliardy eur. Celková bilančná suma bankovej skupiny dosiahla ku koncu vlaňajška 18,619 miliardy eur pri medziročnom náraste o 6,7 %.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste. Ku koncu minulého roka Slovenská sporiteľňa zamestnávala 4 110 ľudí, evidovala takmer 2,2 milióna klientov a vyše 1,5 milióna vydaných platobných kariet. Prevádzkovala 233 pobočiek a 756 bankomatov.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia