Konsolidovaný zisk Tatra banky vlani vzrástol o 53,3 %

09.03.2022 (14:49)

Úvery klientom stúpli o 10,1 % a vklady klientov sa medziročne zvýšili o 9,8 %.

Skupina Tatra banky dosiahla v minulom roku čistý zisk 162,05 mil. eur pri medziročnom náraste o 53,3 %. Samotná banka evidovala podľa individuálnej účtovnej závierky zisk 150,9 mil. eur pri raste o 42 %. Podľa vyjadrení spoločnosti ide o rekordné hospodárske výsledky v rámci doterajšieho fungovania. Rástli jej tak čisté úrokové výnosy, ako aj zisk z poplatkov a provízií.

Konsolidované aktíva skupiny vzrástli o 24,7 % na 19,5 mld. eur. Na tomto náraste sa výraznou mierou podieľali aj úvery klientom, ktoré stúpli o 10,1 % na 12,7 mld. eur. Výrazný rast zaznamenali opäť predovšetkým úvery na bývanie, no medziročný nárast na konsolidovanej báze zaznamenali aj spotrebné úvery. Finančné aktíva pre firemných klientov vzrástli medziročne o 10 % na 5,1 mld. eur. Vklady klientov sa medziročne zvýšili o 9,8 % na 13,5 mld. eur. Vklady na bežných účtoch stúpli o 8,6 % na 12,4 mld. eur.

Ako ďalej uviedol generálny riaditeľ Tatra banky Michal Liday, situácia na Ukrajine a v Rusku nemá na Tatra banku žiadny finančný vplyv. Spoločnosť je podľa neho nezávislá inštitúcia s oddeleným a samostatným hospodárením a nerozvíja obchodné aktivity v krajinách zasiahnutých konfliktom. „Máme za sebou dva ťažké roky, v ktorých bol dopad pandémie na banku - na rozdiel od aktuálnej situácie - priamy. Napriek tomu z nich vychádzame najsilnejší, akí sme kedy boli,“ povedal Liday.

Banka disponuje podľa Lidaya vysokou finančnou rezervou, ktorú tvorí predovšetkým hotovosť uložená v centrálnej banke, ako aj vysoko likvidné štátne dlhopisy. Obozretný prístup k riadeniu rizika potvrdzuje podľa neho aj skutočnosť, že obchodná činnosť banky nezahŕňa aktivity súvisiace s krajinami Rusko, Bielorusko, a Ukrajina.

Tatra banka bola do Obchodného registra SR zapísaná 1. novembra 1990. V súčasnosti patrí do rakúskej skupiny Raiffeisen.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák