KORONAVÍRUS: Odklad splátok pre klientov Raiffeisen banky

24.03.2020 (13:25)

Raiffeisen banka je pripravená pomôcť svojim klientom v situácii spôsobenej koronavírusom. 

Možnosť odkladu splátok pôžičky pre klientov

 • O odklad splátok môže žiadať každý klient, ktorý stratil príjem, došlo k zníženiu príjmu jemu alebo rodine z dôvodu epidémie koronavírusom.
 • Každá žiadosť bude posudzovaná individuálne.
 • Odklad splátok je možné poskytnúť na 3 alebo 6 mesiacov.
 • Čo znamená odklad splátok?
  - Klientovi budú počas najbližších 3 - 6 mesiacov úplne odložené splátky.
  - Po ukončení odkladu splátok bude klient pokračovať v splácaní jeho pôžičky
  - O dĺžku odkladu sa klientovi predĺži splatnosť pôžičky.
 • O odklad splátok môžete požiadať prostredníctvom Infolinky na čísle 0850 850 555
 • Ako všetky zmeny na vašej pôžičke, aj táto je bez poplatku.

Zdroj: Raiffeisen Bank, Foto: Ivan Sedlák