Ladislav Unčovský

výkonný riaditeľ
Slovenská banková asociácia
Odpoveď: Áno
Banková únia je dnes hlavne politickou víziou, ktorej realizácia by mala vrátiť dôveru v európsky bankový systém. Jej jednotlivé navrhované zložky sa sústreďujú na dohľad a riešenie kríz vo veľkých cezhraničných bankách, ktoré fungujú v rámci niekoľkých štátov EÚ. Osobne si myslím, že vytvorenie bankovej únie potrvá dlhé obdobie, počas ktorého budú jednotlivé štáty balansovať medzi ochranou svojich vlastných záujmov a udržaním myšlienky spoločnej Európy a Eurozóny. Spoločné pravidlá pre pomoc problémových bánk považujem za lepšie riešenie ako ad hoc pomoc, o ktorú sa dnes takmer každý týždeň hlási niektorá z členských krajín EÚ.