Líderstvo nie je dar!

Autor: Peter Minárik
28.06.2010 (14:00)

Dnešné časy prinášajú stále nové a nové výzvy. Mnohí nie sú nimi nadšení. Na druhej strane stoja ľudia, ktorí vidia vo všetkom príležitosť. Byť schopný nachádzať funkčné riešenia a následne ich dokázať aj realizovať je veľmi náročné. Dokážu to len tí najlepší. Ľudia sa často krát pýtajú, či existuje recept na úspech. Chcú návody a garancie, ktoré by im priniesli požadovaný výsledok. Tie im ale nikto nedá. Výsledok závisí od každého z nás.

Všetko sa začína v detstve

Dnešok sme výsledkom našej minulosti. To kde sme dnes je výsledkom našich rozhodnutí a konania v minulosti. Ale o tom, kam sa dostaneme zajtra, rozhodujeme práve dnes. Od našich dnešných rozhodnutí závisí naša budúcnosť.
Na základe čoho sa rozhodujeme? V princípe je to veľmi individuálne. Každý líder má svoj systém a spôsob uvažovania. Na čom sa asi spoločne zhodneme je, veľmi veľká sila vplyvu nášho okolia na naše životy. S akými ľuďmi sa stretávame, také máme názory a taký je aj náš životný štýl a aj príjem.
Už to, ako nás vychovali naši rodičia nás formuje a smeruje buď bližšie, alebo ďalej od líderstva. Na silných základoch sa dá ďalej stavať. Žijeme vo veľmi dynamickej dobe a to čo platilo pred 20 - 30 rokmi dnes už platiť nemusí. Sebareflexia je základom úspechu. Ak sa vidím len v pozitívnom svetle a nepýtam sa v čom sa môžem zlepšiť, veľmi rýchlo narazím na strop svojich možností. Práve preto lídri kladú veľký dôraz na svoj osobnostný a profesionálny rast.
Ako sa stane z bežného človeka líder? Je to dar, náhoda, alebo plánovaná a dobre riadená stratégia? 

Líder nemá strach z odmietnutia
Lídri sa dokážu na veci pozrieť z nadhľadu. Nie je jednoduché zaujať stanovisko tam, kde nemáme pevnú pôdu pod nohami. Práve líder dokáže na seba zobrať riziko zodpovednosti a zároveň podporovať svojich stúpencov. Mnoho ľudí neprekročí prah pozície manažéra. Prečo? Ako je to u vás? Ako ste spokojný s vašim osobnostným a profesijným rastom? Mohol by byť lepší, rýchlejší a dynamickejší? Patrí medzi prekážky vášho rastu aj strach? Čoho sa bojíte vy? Spýtajte sa sami seba, kedy vnímate podstatu vášho strachu. Je to obava z neúspechu? Zo slabého výsledku? Alebo sa bojíte toho, že vás iní uvidia urobiť aj zlé rozhodnutie? Bojíte sa prevziať zodpovednosť za svoje zhodnutia? Mnoho manažérov má problém vyjadriť a obhájiť si svoj vlastný názor. Dobrý líder má odvahu rozhodnúť sa a konať. Vie, že v danom čase sa rozhodol najlepšie ako vedel a keď to bude zlé, tak uskutoční nápravu a má odvahu priznať chybu. Ako povedal Friedrich Nietzsche: „Čo ťa nezabije, to ťa posilní."

Na slovo vzatý a svetovo uznávaný odborník na líderstvo, John Maxwell definuje 5 základných úrovní líderstva:

1. Pozícia - ľudia a zamestnanci rešpektujú lídra, len preto, lebo to vyplýva z jeho pracovnej pozície, práv a povinností.
2. Súhlas - ľudia nasledujú lídra, lebo chcú a nie preto, lebo musia. Pamätajte - ľudí nezaujíma koľko a čo viete, pokiaľ nevedia, ako a koľko sa o nich skutočne zaujímate.
3. Výsledky - ľudia nasledujú lídra preto, čo vykonal pre firmu, alebo spoločnosť.
4. Rozvoj ľudí - ľudia nasledujú lídra preto, čo pre nich urobil. Kľúčovým faktorom sa stáva prirodzená lojalita voči lídrovi.
5. Osobnosť - ľudia nasledujú lídra preto, kto je a čo reprezentuje. Líder získava prirodzený rešpekt a autoritu.

Na ktorom stupni si myslíte, že sa nachádzate vy a vaši ľudia? Prax hovorí jasne. Ľudia sa často krát preceňujú. Poznáte aj vy takých ľudí vo svojom okolí či vo vašej firme?
Pozrime sa spoločne kde je pravda. Máme tu pre vás jednoduchý, ale nekompromisný test.
Predstavte si nasledovnú situáciu: Vaše líderské postavenie nie je podložené žiadnym postom alebo pozíciou vo firme. Naopak, predstavte si, že by ste boli v pozícií lídra dobrovoľného charitatívneho projektu. Ľudia by pracovali na tomto projekte dobrovoľne bez akýchkoľvek finančných nárokov, len preto že chcú. Koľko z vašich ľudí by vás nasledovalo aj v takomto projekte - v projekte, kde sa môžu dobrovoľne zúčastniť, ale nikto im to nekáže?

Líder nie je osamelý bežec
Líder dosahuje výsledky v spolupráci so svojim tímom. Aj ten najlepší líder je bez tímu ako generál bez vojska. V bitke sám nezmôže nič. Dobrý líder motivuje, inšpiruje a rozvíja svoj tím. Úspech nezáleží len na tom, čo robíme, ale aj na tom ako to robíme. Dobrý líder je schopný odovzdať časť svojich právomocí svojim ľudom. Jeho najlepšou vizitkou je rozvoj a rast jeho ľudí. Čím vyššie dokáže líder pozdvihnúť svoj tím, svojich ľudí, tým sa dostáva vyššie aj on sám. Dôležité je, aby sa líder nebál, že ho niekto z jeho ľudí predbehne a zaberie jeho miesto.
Buďte k sebe úprimní - koľko z vašich ľudí je spokojných, pretože sa rozvíjajú a rastú práve vďaka vám? Ale to už prechádzame do inej témy, ktorú rozoberieme v ďalších článkoch.

Zmena je fakt, nie výmysel
Pozrite sa okolo seba, koľko ľudí hovorí o zmenách. Od koľkých ľudí ste počuli: „Dnes už to nie je to čo to bývalo...“ Je príliš jednoduché zakrývať svoju neschopnosť za zmenu. Je zmena len prázdne slovo? Akú úlohu hrá líder v procese zmeny? Do ktorej skupiny sa zaradíte vy? Ste len pasívnou obeťou zmeny, alebo ste aktívnym tvorcom zmeny?
Nech ste si odpovedali akokoľvek, faktom je, že zmena je súčasťou nášho každodenného života a je len na každom z nás ako na ňu zareagujeme. Nájsť odvahu k zmene nie je jednoduché. Najmä v prípadoch, keď sme potrebu zmeny dlho ignorovali a teraz stojí pred nami veľký problém.


Ľudia často krát konajú až keď je príliš neskoro a cena za zmenu je niekoľkonásobne vyššia ako keby sme konali hneď pri prvých signáloch o nutnosti zmeny. Ako vedieť, že teraz je ten správny čas na zmenu? Od správnych rozhodnutí závisí osud nielen lídra, ale najmä jeho tímu. Od lídra sa očakáva, že na seba preberie iniciatívu a odvahu k zmene. Očakáva sa od neho, že správne vyhodnotí aktuálnu situáciu a nebude čakať až bude príliš neskoro. V tomto procese platí jedna zásada - človek sa spravidla odhodlá ku skutočnej zmene až vtedy, keď začne byť minulým a aktuálnym stavom neznesiteľne nespokojný. Nehovoríme o žiadnych kozmetických zmenách, ani o symbolických zlepšeniach - v prípade lídrov ide o skutočné zmeny, zmeny ktoré dokážu priniesť to, o čom iní len snívajú.

Reálne skúsenosti nám ukazujú, že najdôležitejšie je preniesť koncepty a myšlienky z hláv manažérov a lídrov do reality. Koľko ľudí vo svojom okolí poznáte, ktorí vedia o veciach veľmi pekne rozprávať. A koľko poznáte takých, ktorí vedia a naozaj konajú? Akými by ste sa chceli obklopiť vy? Do akých rúk by ste zverili chod a budúcnosť vašich ľudí alebo celej firmy? Verím, že vaša odpoveď je jednoznačná.

Lídri prechádzajú neustálymi zmenami. Zmeny sa začínajú v myslení a končia vtedy, keď ich činy formujú realitu.

Vnútorný postoj lídra
Kto a čo rozhoduje o našom úspechu, alebo neúspechu, šťastí, alebo nešťastí? Kde sa skrýva tá neviditeľná sila, ktorá nás ženie vpred? Tú silu máme každý so sebou v každom momente. Ako povedal Dale Carnegie: „Život sa skladá z desiatich percent z toho, čo sa stane, a z deväťdesiatich percent z toho, ako na to zareagujeme.“ Sme to my sami. O našom živote rozhoduje náš postoj. Záleží len na nás, či sme pánom, alebo obeťou svojich postojov.
Čo cítite v prítomnosti úspešného lídra? Áno, cítite pokoj, pohodu, vyrovnanosť, rozhodnosť, zrelosť a silu. Na druhej strane v prítomnosti nespokojného človeka cítite všetko to, čo je v ňom. Nech sa snaží akokoľvek kamuflovať a pretvarovať sa, je to tam. Postoj je vnútorný pocit človeka vyjadrený našim správaním. Vidíme ho a cítime aj keď človek nepovieme ani slovo. Určite poznáte situáciu, keď idete plný sily a inšpirácie do práce a stretnete prvého demotivovaného kolegu vo výťahu, druhý vám cestou na chodbe povie, aký mal zlý večer a keď vás tretí kolega „zabije“ kyslým pozdravom v kancelárií, z vášho ranného elánu pravdepodobne nezostane veľa. Dajte si pozor, zlý postoj je ako chrípka, je nákazlivý a ľahko sa prenáša na iných ľudí...

Literatúra a teória verzus skúsenosti a životPeter Minárik
Ako sa hovorí, učte sa radšej na cudzích chybách - je to jednoduchšie, rýchlejšie a hlavne lacnejšie. Realita však ukazuje, že pokiaľ človek „nepadne na hubu“, nikdy sa nepoučí. No nie je nič horšie ako padnúť a nepoučiť sa. Tak padajme a učme sa.

Na Slovensku je literatúry o líderstve podstatne menej ako napríklad v USA. Nikdy nezabudnem na slová môjho francúzskeho kolegu, ktorý mi pri kúpe viacerých kníh o líderstve povedal: „Peter, myslíš si, že ti tie knihy pomôžu? Kedy to bolo také jednoduché prečítať si pár kníh o vedení ľudí. Každý by bol úspešný líder.“

Recept na úspech
  • líder si dokáže vytvoriť nadhľad - „Big Picture“
  • líder je hrdý, keď sa jeho ľuďom skvele darí
  • líder aktívne pracuje na svojom raste a rozvoji
  • líder vníma každú skúsenosť ako podnet k rozvoju a novým možnostiam
  • líder nenúti - líder inšpiruje
  • líder víta zmeny a sám je aktívnym tvorcom zmien
  • líder vie, že jeho úspech stojí a padá na jeho tíme
  • líder realizuje veci a je orientovaný na cieľ
  • líder vie poďakovať a vychutnať si úspech spoločne so svojim tímom


Partneri projektu:

ProgressLetter - manažérsky dvojtýždenník   COMM-PASS, poradenská a konzultačná spoločnosť
 Casper Media, komunikačná agentúra Slovenská obchodná a priemyselná komora 
 SAMP SASE, Slovenská asociácia malých podnikov  Mega&Loman, internet marketing specialist

SAF - Slov. asociácia podnikových finančníkov
 
Názor odborníkaPeter Krištofovič
Každý líder má predovšetkým zodpovednosť, pretože mu ľudia dali dôveru, aby ich viedol. Práve preto je potrebný neustály osobnostný rast a progres znalostí, ktorými líder disponuje. Učenie sa je nikdy nekončiaci proces a práve líder by mal byť typ človeka, ktorý ide druhým ľuďom vzorom. Ako povedal Baťa - vedenie vzorom je najväčšia sila. V kariére lídra je rovnako dôležité zameranie na odborný, ako aj osobnostný rozmer človeka.

Líder naozaj nie je osamelý bežec. Ani nemôže byť. Veď z podstaty funkcie lídra vyplýva, že vedie druhých ľudí. Jeho úlohou je stmeliť svoj team, dávať mu pridanú hodnotu, dostať zo svojich „zverencov“ viac, ako by dokázali bez jeho pričinenia. Líder čerpá silu zo svojho tímu a rovnako sa stáva silou pre svoj team.

Jediné, čo je konštantné, je nutnosť zmeny. Čím ďalej, tým viac záleží na kvalite ľudského faktoru a na schopnosti reagovať na meniace sa prostredia. Myslím, že sa viac bude do popredia dostávať práve líder, ktorý verí aj na svoju intuíciu, nielen na analytické nástroje manažéra. Budeme zahlcovaní viac a viac informáciami a naša schopnosť sa rozhodovať bude hrať kľúčovú rolu v profesii. O nevyhnutnosti zmien už dnes nikto nepochybuje. To, čo platilo pred niekoľkými rokmi, je dnes úplne inak.

Peter Krištofovič
Salve Group

O líderstve a lídroch toho už bolo napísané veľmi veľa. Prakticky nie je odborného časopisu, manažérskejĽuboš Vančo knihy, ktorá by sa týmto nezaoberala. A predsa dobrých lídrov je stále nedostatok. Existujú rôzne mýty o líderstve, že sa nedá naučiť a pod. Líderstvo v sebe kombinuje mnohé aspekty vedenia, koučovania a riadenia ľudí. Asi súhlasíme s tým, že niektorí ľudia nikdy lídrami nebudú, niektorí nimi sú, niektorí sa nimi javia a niektorí by nimi mohli byť, keby niektoré veci zmenili resp. sa ich naučili. Stále viac a viac vidím či už v podnikovej praxi alebo v iných organizáciách, že to naozaj nie je len o lídroch. Je to najmä o šikovných ľuďoch vo vnútri systému, o silných teamoch a najmä o tom, že niečo naozaj urobiť a dokončiť je oveľa ťažšie, ako niečo naplánovať alebo si nakresliť pekne vyzerajúcu stratégiu. Líder a jeho tímy musia vedieť, že zmena je neustala. Ako hovorí klasik: „Zmeň sa alebo zomri.“

Ľuboš Vančo
Managing Partner
KPMG Slovensko spol. s r.o.

 

Zdroj: ProgressLetter, Foto: ProgressLetter