Monika Céreová

riaditeľka
J&T BANKY
Odpoveď: Nie
Nie. Zdaňovanie bánk nie je správny krok. Existuje tu rovnocennosť v podnikaní a ja nevidím dôvod, prečo by do štátneho rozpočtu mali banky odvádzať viac ako iné odvetvia podnikania. Je pravdepodobné, že zdaňovanie by sa prejavilo na vyšších poplatkoch a vyšších úrokoch na úveroch. Nepredpokladám však, že pripravované daňové zaťaženie by bolo tak výrazné, že by spôsobilo masívnejší odliv kapitálu z Európy. Vplyv na investičné príležitosti to však do určitej miery mať bude.