NCZI spustilo nový web, informuje o koronavíruse na Slovensku

16.03.2020 (16:00)

Na stránke sú okrem iného aj aktuálne grafy o vývoji celkového počtu potvrdených prípadov po dňoch.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spustilo web s aktuálnymi informáciami o koronavíruse na Slovensku. Na stránke virus-korona.sk sú všetky aktuálne informácie o vývoji ochorenia a prijatých opatreniach. Občania tu nájdu základné informácie o víruse COVID-19, príznakoch ochorenia, preventívnych a protiepidemických opatreniach. NCZI tiež informuje o aktuálne platných nariadeniach štátu a inštitúcií. "Dôležitou súčasťou sú aj často kladené otázky a odpovede. Táto sekcia pomôže občanovi zorientovať sa. Vybrali sme ich na reálnom základe najčastejších otázok smerovaných na našu infolinku," uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

Spracované pokyny sú rozdelené na dve časti, pre občana a lekárov. Občan sa dozvie informácie o karanténe, kedy v nej ostať a ako sa má zachovať v rôznych situáciách. Nájde tiež odpovede na to, či sa môže nakaziť od zvieraťa, čo hrozí tehotným ženám a či pomáha preventívne pitie roztoku s chlórom. Lekári si môžu overiť, či postupujú správne pri podozrení na COVID-19. "Na stránke sú aj aktuálne grafy znázorňujúce vývoj celkového počtu potvrdených prípadov po dňoch, aj vývoj celkového počtu odobratých vzoriek, tiež na dennej báze," dodal Blaškovitš.

NCZI tiež rozšírilo služby infolinky 0800 221 234, s Call Centrom dobrovoľne spolupracuje približne 200 študentov lekárskej fakulty, ktorí komunikujú aj v anglickom jazyku.

Národné centrum zdravotníckych informácií je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia