Nové myslenie je o hľadaní nových riešení pre staré problémy

Autor: redakcia
19.05.2010 (11:15)

Vydavateľstvo VELDAN a časopis ProgressLetter ako spoluorganizátor projektu Nové myslenie pre nový biznis od počiatku tohto roku v rovnomennom seriáli prinášajú zaujímavé pohľady manažérov a odborníkov na problematiku vysporiadavania sa s recesiou a recepty na úspech. Na naše otázky odpovedal Pavel Vitek, šéfredaktor časopisu.

Vznikol by projekt aj v nekrízových časoch?
Dobrá otázka. Keď sa lepšie rozhliadnete okolo seba, zistíte, že máme sklon uvažovať o kríze len ako o čisto ekonomickej kategórii. Ja mám bližšie k názoru pána Tomáša Baťu, ktorý v čase krízy (1932) konštatoval, že to, čo sme zvyknutí nazývať hospodárskou krízou, je len iné pomenovanie pre morálnu biedu. Mravná bieda je príčina a hospodársky úpadok je jej dôsledkom. No a skutočné analytické texty, ktoré sa dnes snažia pomenovávať nielen dôsledky, ale hlavne príčiny súčasných problémov stále viac poukazujú na nemorálne správanie sa konkrétnych ľudí, zlyhávanie elít, inštitúcií (banky), ba dokonca štátov (Grécko) v honbe za ziskom a neoprávnenou výhodou. Teda to, čo teraz prežívame, je skôr dôsledok neriešenia postupného morálneho úpadku časti spoločnosti. Nové myslenie v mojom chápaní je skôr permanentné nastavenie človeka vnímať svet okolo seba, analyzovať ho a hľadať riešenia, ktoré mu umožnia - samozrejme v súlade s morálkou - zlepšovať kvalitu života spoločnosti a teda i samého seba.
A krízové obdobia sú vždy zásadnou výzvou ku zmene myslenia a konania. Môžete si tisíc krát hovoriť, že vy ste nič nezavinili a teda nemáte dôvod niečo riešiť. A ako hovorí jeden môj známy, dinosaury tiež nezavinili klimatické zmeny, ale neprispôsobili sa a vyhynuli. V danom prípade ale skôr ide o citlivé vnímanie vzťahu človeka a prírody.
Takže moja odpoveď je, že podobný projekt by určite skôr či neskôr vznikol. Kríza len urýchlila jeho zrod.

V čom má byť myslenie nové?
V uvedomení si podstaty našej existencie na tejto planéte a v rozumnom využívaní tých možností, ktoré si ľudstvo vytvorilo a ešte len vytvorí technologickým progresom. V uvedomení si etického rozmeru a zodpovednosti ako trvale prítomnej črty akejkoľvek našej činnosti.
Samozrejme, že teraz sa musíme aktuálne popasovať s dôsledkami krízy. Ale vždy by sme to mali riešiť s vedomím, že prvoradé je sústrediť sa na príčiny.

Aký je nový biznis?

To veru neviem. Náš projekt Nové myslenie pre nový biznis je o vytvorení vhodného mediálneho prostredia na diskusiu o budúcich príležitostiach, ktoré vytvorí nové podnikateľské a možno i spoločenské prostredie po odznení krízy. O poučení sa z chýb a fixovaní nových myšlienok a postupov. Oni postupne dozrievajú vo všetkých oblastiach biznisu. A my chceme byť prví, ktorí tie dobré správy prinesú. Preto je projekt kombináciou mediálnej komunikácie, workshopov, konferencie a napokon i finálnej tlačovej podoby toho najlepšieho, čo sa v tejto širokej diskusii zrodí. Preto je i paleta „pozvaných“ taká široká – od podnikateľov a výkonných manažérov po akademickú obec.

Čo získajú firmy vzájomnou komunikáciou?
        Prístup k novým informáciám, čoho sa vo svojej podnikateľskej praxi vyvarovať, a možno lepšiu predstavu o tom, kam nasmerovať svoj biznis v budúcich rokoch. A určite pocit synergického efektu, že sa stali spolutvorcami ničoho nového a užitočného.
Foto: Veldan