Objem úverov na bývanie v júli stúpol o takmer 246 mil. eur

01.09.2016 (12:30)

Naďalej dominujú iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých objem oproti júnu stúpol o 212,1 mil. eur.

Objem úverov na nehnuteľnosti na Slovensku v júli stúpol v porovnaní s koncom júna o 245,9 mil. eur. Ako informuje Národná banka Slovenska (NBS), ku koncu siedmeho mesiaca tak dosiahol 20,681 mld. eur. Naďalej dominujú iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých objem dosiahol 13,187 mld. eur a oproti júnu stúpol o 212,1 mil. eur. Hypotekárne úvery vzrástli medzimesačne o 34,6 mil. eur na 5,337 mld. eur. Objem úverov stavebného sporenia sa naopak znížil o 780 tis. eur na 2,157 mld. eur.

Vo financovaní bývania na Slovensku dominuje Slovenská sporiteľňa, ktorej podiel na celkovom objeme poskytnutých úverov dosiahol 27,15 %. Nasleduje VÚB banka s podielom 20,26 % a Tatra banka s 13,37 %. Slovenská sporiteľňa dominuje najmä vďaka najvyššiemu podielu iných úverov na nehnuteľnosti, ktorý predstavoval 33,46 %. Pri klasických hypotekárnych úveroch najvyšší podiel poskytla VÚB banka na úrovni 41,30 %. Pri úveroch zo stavebného sporenia spomedzi troch stavebných sporiteľní dominuje Prvá stavebná sporiteľňa s podielom 85,82 %.

Úvery na nehnuteľnosti poskytuje 18 bánk. Licenciu na poskytovanie hypotekárnych úverov má osem bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie. Tieto úvery na bývanie v niektorých prípadoch nahrádzajú klasické hypotéky, pričom klasické hypotekárne úvery niektoré banky poskytujú už len minimálne. Kým začiatkom roka 2010 ešte stále v portfóliu úverov na bývanie dominovali hypotéky, tak o pár mesiacov neskôr sa ich pomer znížil v prospech iných úverov na bývanie. V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia