Od 1.1.2020 Slovenská sporiteľňa mení poplatky

Autor: redakcia
04.12.2019 (10:15)

V novom sadzobníku je zopár zmien, ktoré sa týkajú najmä používania platobných kariet. Pripravili sme pre vás stručný prehľad.

 


Debetné platobné karty

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok (zmena limitu, diskrétneho údaju, povolených operácií, adresy, ...) je 5 eur. (Predtým bol 3 eur.)

Poplatok za zobrazenie zostatku na účte cez iný bankomat ako bankomat SLSP je 0,50 eur. (Predtým bol 0,30 eur.)

Poplatok za výber hotovosti z cudzieho bankomatu v zahraničí je 6 eur. (Predtým bol 5 eur.)
 

Kreditné platobné karty - Štedrá karta

Mesačný poplatok za Štedrú kartu s úverovým rámcom 300, 600, 900, 1200, 1500 eur je 0,50 eur. (Predtým banka neúčtovala žiaden poplatok.)

Mesačný poplatok za dodatkovú Štedrú kartu je 0,50 eur. (Predtým banka neúčtovala žiaden poplatok.)

Poplatok za výber hotovosti z bankomatu je 6 eur. (Predtým bol 5 eur.) Týka sa to aj kreditky VISA Classic.

Sporiteľňa zároveň zrušila jednorázový poplatok 12 eur za vydanie Štedrej karty.

Poplatok za službu Rýchle čerpanie výplatou na účet je 2,50 eur (Predtým bol 5 eur). Týka sa to aj kreditky VISA Classic.

Poplatok za zmenu nastavenia kreditky (zmena limitov, zmena bezkontaktnej funkcionality, aktivovanie služby Dočasné limity) osobne alebo cez call centrum je  5 eur. (Predtým bol 3 eur.) Týka sa to aj kreditky VISA Classic a VISA Gold.

Máte účet aj v inej banke? Pozrite si, či v poslednej dobe menila poplatky.

 
Zdroj: Slovenská sporiteľňa, Foto: Ivan Sedlák