Parádna pôžička s odmenou


Raiffeisen banka pripravila pre svojich klientov zvýhodnené podmienky na pôžičky.

Odmenu k pôžičke môže získať ten klient, ktorý obdrží v pobočke Raiffeisen potvrdenie s určením jej výšky. Konkrétna výška odmeny závisí od výšky úveru a doby splácania. Pri pôžičke 30 tisíc so splatnosťou 8 rokov je max. odmena 3216 eur za celú dobu splácania.

Podmienky na získanie ročnej odmeny

  • dodržíte dobu splatnosti a výšku mesačnej splátky. To znamená, že úver predčasne nevyplatíte.
  • kedykoľvek počas sledovaného obdobia, nebudete v omeškaní so splácaním viac ako jednej splátky, alebo jej časti viac ako 30 dní
Splniť treba obe podmienky. Odmenu vypláca banka každý rok.

Pri Pôžičke od Raiffeisen banky ušetríte aj na poplatkoch. Poplatok za poskytnutie pôžičky, predčasné a mimoriadne splatenie a za zmeny na úvere NEPLATÍTE.

Akcia platí do odvolania.

Raiffesen1