Podielové fondy s čistými predajmi v sume 1,4 mil. eur

21.12.2016 (10:30)

Najväčšie kladné čisté predaje z jednotlivých kategórií fondov pripadli v uplynulom týždni na zmiešané fondy.
Podielové fondy dosiahli v uplynulom týždni kladné čisté predaje v objeme 1,4 mil. eur. Týždeň predtým to bolo 13,6 mil. eur. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností celkové predaje fondov spravovaných jej členmi dosiahli v uplynulom týždni 46,4 mil. eur. Spätné nákupy predstavovali sumu 45 mil. eur.

Najväčšie kladné čisté predaje z jednotlivých kategórií fondov pripadli v uplynulom týždni na zmiešané fondy v sume 12 mil. eur. Druhý najvyšší objem evidovali fondy alternatívnych investícií pri objeme 1,7 mil. eur. Naopak, najviac zdrojov ubudlo v realitných fondoch, a to 4,7 mil. eur. Nasledovali dlhopisové fondy za 4,2 mil. eur.
V rámci správcovských spoločností dominovali v uplynulom týždni firmy VÚB Asset Management, ktorej fondy dosiahli kladné čisté predaje 4,3 mil. eur a Prvá penzijná so sumou 3,2 mil. eur. Tretí najvyšší objem evidovala spoločnosť Tatra Asset Management, a to 2,9 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje v sume 8,9 mil. eur vykázali fondy ESPA (AM SLSP).


Zdroj: SITA, Foto: redakcia