Každý, kto má min. 1 úverový produkt v niektorej z bánk alebo nebankovej spoločnosti a zároveň je:
- vo veku veku od 18 do 69 rokov
- s trvalým pobytom v SR
- s akceptovateľným zdrojom príjmu: 
zamestnanec v pracovom pomere v SR, ČR alebo Maďarsku min. 3 mesiace
živnostník, ktorý podniká min. 2 roky
dôchodca so starobným, výskuhovým, invalidným alebo vdovským/vdoveckým dôchodkom
iný zdroj príjmu (materské, rodičovský príspevok, úrazová renta a pod.)