Každý, kto má min. 1 úverový produkt v niektorej z bánk alebo nebankovej spoločnosti a zároveň je:
- vo veku veku od 18 do 69 rokov
- s trvalým pobytom v SR
- s akceptovateľným zdrojom príjmu: 
zamestnanec - pracujúci minimálne 3 mesiace v SR (bez potvrdenia o príjme pre tých, ktorí čerpajú pôžičku na Užitočný účet),
zamestnanec v zahraničí – členské štáty EU + Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, min. 6 mesiacov,
podnikateľ, alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
dôchodca - so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom
žiadateľ s inými príjmami (diéty, materský/rodičovský príspevok atď.)