Poštová banka v prvom polroku rástla najmä na úveroch

04.08.2020 (16:00)

Pod výsledky hospodárenia Poštovej banky v prvom polroku 2020 sa podpísala koronakríza, legislatívne opatrenia, ako aj nemenná situácia ohľadom nízkych úrokových sadzieb. Napriek týmto skutočnostiam sa banke podarilo zvýšiť objem úverov. Najväčším pozitívom v uplynulých mesiacoch však bolo bezpečné zvládnutie ochrany zdravia našich zamestnancov a finančnej stability našich klientov v náročných časoch spôsobených pandémiou a schopnosť pomôcť domácnostiam, firmám aj štátu.

„Skupina Poštovej banky sa vďaka vysokej flexibilite a dlhodobému zodpovednému hospodáreniu úspešne vysporiadala aj s neočakávanou situáciou ohľadne COVID-19. Navyše, banke sa aj za týchto okolností podarilo rásť v objeme úverov voči klientom oproti stavu ku koncu uplynulého roka o 11,5 % na 2,71 miliardy eur,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko. Pod rast sa podpísali najmä korporátne úvery. „Banka ihneď zareagovala na negatívne dopady koronakrízy, ktoré pocítila aj podnikateľská obec. Už od konca marca u nás podnikatelia s obratom do 1 mil. EUR našli okamžitú pomoc v podobe bezúročných pôžičiek do výšky 10-tisíc EUR na subjekt, s možnosťou odkladu splátok o 6 mesiacov. Tie teraz vystriedajú prekleňovacie úvery so štátnou zárukou. Naša snaha pomôcť v zložitom období prilákala do banky aj množstvo väčších korporátnych klientov a banka výrazne posilnila svoje portfólio,“ dodáva Andrej Zaťko. Poštová banka podpísala koncom júla so Slovak Investment Holding (SIH) dohodu o poskytovaní úverov s „Antikorona zárukou“ a dohodla sa aj na spolupráci s Eximbankou SR. Vďaka tomu bude môcť i naďalej pomáhať slovenským podnikateľom postihnutých koronakrízou.

Medziročný pokles zisku po zdanení o necelých 40 percent, z 31,86 milióna eur na 19,14 milióna eur, ktorý patrí v prvom polroku tohto roka medzi najnižší na bankovom trhu, spôsobil najmä nárast opravných položiek súvisiacich so zhoršovaním sa ekonomického prostredia, nízke úrokové sadzby na trhu a zdvojnásobenie bankového odvodu. „V prvom polroku 2020 sme zaplatili na bankovom odvode vyše 7 miliónov eur, čo je viac ako dvojnásobok oproti minulému polroku,“ vysvetľuje Andrej Zaťko. Napriek kríze a zložitému obdobiu na trhoch banka nepoľavuje v modernizácií, ktorá je zásadná pre dlhodobú udržateľnosť biznis modelu, čo potvrdzuje aj rast odpisov o 9 percent.

Poštovej banke síce poklesol zisk za porovnateľné obdobie, ale výpadky sa banke podarilo čiastočne vykompenzovať vyššími čistými výnosmi z poplatkov a provízii a nižšími administratívnymi nákladmi. Tie budú i v ďalších rokoch klesať aj vďaka pokračujúcej modernizácii, automatizácii procesov a vyššej efektivite prevádzky. Vďaka pozitívnemu vývoju situácie banka plní svoj sľub a od októbra 2020 znižuje poplatky za balík k Užitočnému účtu na vlaňajšiu úroveň, zo súčasných 5,90 na 5 eur. „Nakoľko sa naša nákladová situácia vyvíja dobre, chceme, aby to pocítili aj naši klienti, a preto pristupujeme ku kroku, ktorý je na bankovom trhu výnimočný,“ dodáva generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko. Poštovej banke narástli aj výnosy z dividend, a to až o 32 percent na 15,36 milióna eur. Výnosy z dividend svedčia o úspechu dcérskych spoločností.

„Celý bankový sektor je v súčasnosti pod tlakom, napriek tomu pokračujeme v investíciách do modernizácie, v rozširovaní pobočkovej siete, ale aj v podpore a stabilizácii podnikateľského prostredia,“ hovorí Andrej Zaťko.

(Tlačová správa)
 
Zdroj: Poštová banka, Foto: Poštová banka