Pôžička na refinancovanie

Požiadať o úver môžete online. Schválené pôžičky sú vyplácané bezhotovostným prevodom na účet klienta. Pôžička je určená klientom od 18 rokov do 74 rokov so stálym príjmom zo zamestnania. Spoločnosť Silverside nevyžaduje zriadenie záložného práva k nehnuteľnej veci, alebo hnuteľnej veci.

Výška pôžičky: od 500 € do 10 000 €

Úroky: okolo 19-25% p.a.

Spôsob vybavenia: online žiadosť, zmluvu treba podpísať osobne v obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial services

Doba splatnosti: od 12 do 96 mesiacov

Poplatok za poskytnutie: 0 eur

Doklady: občiansky preukaz (pri cudzincov povolenie na pobyt) a druhý doklad (vodičský preukaz, cestovný pas, preukaz poistenca zdravotného poistenia), ďalej výpis z účtu, potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom, ďalšie doklady preukazujúce príjmy a výdavky a aktuálne vyčíslenie zostatkovej sumy pôžičky, ktorá má byť predmetom refinancovania


>> späť