Preneste si úver do mBank a získajte o 2% nižší úrok


mBank pripravila pre všetkých, ktorí chcú refinancovať akciovú ponuku na úvery.

Ako to funguje

Pri refinancovaní vám mBank zníži úrokovú sadzbu o 2 % pri vašej najvyššej prenášanej pôžičke.

Trvanie

Akcia trvá do odvolania.


mbank - male