Prevádzkovateľ systému

Technická správa a prevádzka:

Mega & Loman, s. r. o.
Partizánska 5
911 01 Trenčín

marketing@megaloman.com