Prílev peňazí do podielových fondov pokračuje

04.06.2013 (14:30)

 
Prílev peňazí do otvorených podielových fondov pokračoval aj v uplynulom týždni. Celkovo totiž evidovali fondy spravované členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) v 22. týždni kladné čisté predaje na úrovni 31,7 mil. eur. Celkové predaje fondov dosiahli 79,64 mil. eur, kým spätné nákupy predstavovali 47,9 mil. eur. V 21. týždni pritom fondy skončili s kladnými predajmi v objeme takmer 11 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje z jednotlivých typov fondov v uplynulom týždni vykázali špeciálne fondy profesionálnych investorov, a to vo výške 40,7 mil. eur. Špeciálne fondy nehnuteľností zaznamenali kladné predaje vo výške 3,5 mil. eur a v pluse 860 tis. eur skončili aj dlhopisové fondy. Ostatné kategórie fondov zaznamenali záporné čisté predaje. Najvyššie záporné čisté predaje vykázali iné fondy, a to vo výške 4 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností vykázal najvyššie kladné čisté predaje v medzitýždennom porovnaní Tatra Asset Management, ktorý skončil s kladnými predajmi za 25,2 mil. eur. Správca ČSOB (KBC AM) na druhej strane vykázal mínusové predaje vo výške 1,6 mil. eur.

Zdroj: SITA, Foto: BANKY.sk