Privatbanka dosiahla za polrok čistý zisk 2,5 mil. eur

19.07.2016 (10:00)

To zodpovedá úrovni ziskovosti z predchádzajúceho roku.


Privatbanka dosiahla v prvom polroku čistý zisk 2,5 mil. eur. To podľa vyjadrení spoločnosti zodpovedá úrovni ziskovosti z predchádzajúceho roku. V prvom polroku vlaňajška to bol totiž zisk 2,55 mil. eur. “Na dobré ekonomické výsledky z predchádzajúcich rokov sa nám darí nadväzovať aj v tomto roku, a to napriek pretrvávajúcemu prostrediu extrémne nízkych úrokových sadzieb,” povedal generálny riaditeľ Privatbanky Ľuboš Ševčík.

16 07 tipsport

Na tvorbe zisku banky sa najväčšou mierou podieľali čisté úrokové výnosy, ktoré dosiahli v prvých šiestich mesiacoch tohto roka bezmála 6 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií boli vo výške 3,8 mil. eur. K celkovému zisku banky prispel aj čistý zisk z obchodovania s cennými papiermi v sume 0,4 mil. eur.

Bilančná suma banky vzrástla od začiatku roka o 5,3 mil. eur a ku koncu júna dosiahla výšku 600,6 mil. eur. V rámci nej sa na strane aktív zvýšil objem poskytnutých úverov v prvom polroku o viac ako 7 % na 266,6 mil. eur. Na strane pasív vzrástli vklady klientov o vyše 6 % na 443,8 mil. eur.

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák