Privatbanka hlási mierny pokles zisku

13.05.2013 (11:30)

 
Privatbanka dosiahla v prvom štvrťroku zisk 968 tis. eur. V medziročnom porovnaní ide o mierny pokles, a to o 1,3 %. Čisté úrokové výnosy klesli o 6,3 % na 2,8 mil. eur. Naopak, čisté prijaté poplatky a provízie sa zvýšili o 24,4 % na 1,04 mil. eur. Osobitný odvod finančných inštitúcií predstavoval v prvom kvartáli sumu 627 tis. eur. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

V minulom roku dosiahla banka zisk 4,3 mil. eur a medziročne ho zvýšila o 15 %. Ako uviedla vo výročnej správe za minulý rok, najväčším zdrojom zisku boli čisté úrokové výnosy, ktoré medziročne vzrástli o takmer 8 % na 11,6 mil. eur. Dôvodom bol najmä medziročný nárast priemerného objemu úverového portfólia, ako aj celkovo vyššia priemerná bilančná suma v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čisté prijaté poplatky a provízie vzrástli o 49,8 % na takmer 5 mil. eur. Na tento rok má banka naplánovaný čistý zisk v objeme 3,9 mil. eur.

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG spolu so svojou dcérskou spoločnosťou BASL Beteiligungsverwaltungs GmbH. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.

Zdroj: SITA, Foto: © Ivan Sedlak