Privatbanka za tri štvrťroky s rastom zisku na 6,4 mil. eur

14.11.2017 (10:30)

Deväťmesačný zisk spoločnosti sa v medziročnom porovnaní zvýšil o 61,6 %.
Privatbanka dosiahla od začiatku januára do konca septembra čistý zisk 6,4 mil. eur. Ako vyplýva z účtovnej závierky spoločnosti, v medziročnom porovnaní je to nárast o 61,6 %. Čisté úrokové výnosy klesli o 4,5 % na 8,6 mil. eur. Naopak, čisté prijaté poplatky vzrástli o 41,3 % na 7,8 mil. eur.
 
Ako banka uviedla vo výročnej správe, za celý tento rok počíta so ziskom 6,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní by to znamenalo zníženie o zhruba 30 %, keďže v roku 2016 evidovala spoločnosť zisk 9,11 mil. eur. Minuloročný zisk banky vzrástol medziročne o 74 %. Na pokles čistých úrokových výnosov mala vplyv podľa vyjadrení Privatbanky pretrvávajúca nízka úroveň trhových úrokových sadzieb, ktorej dôsledkom bolo zníženie úrokových sadzieb úverového portfólia a portfólia cenných papierov.

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák