Privatbanke v minulom roku klesol zisk približne o tretinu

07.04.2021 (18:20)

Z vlaňajšieho zisku spoločnosť neplánuje vyplácať žiadne dividendy a celý ho dá na účet nerozdeleného zisku.

Ziskovosť Privatbanky v minulom roku klesla. Ako vyplýva z účtovnej závierky, ku koncu decembra evidovala čistý zisk 6,13 mil. eur pri medziročnom znížení o 32,7 %. Opäť z neho však neplánuje vyplácať žiadne dividendy a celý ho dá na účet nerozdeleného zisku. V minulom roku banke klesli tak čisté úrokové výnosy, ako aj čisté príjmy z poplatkov a provízií. Celkové prevádzkové výnosy sa tak znížili o 21 % na 22,1 mil. eur. Nákladovosť sa banke podarilo udržať zhruba na rovnakej úrovni.

Celospoločenský charakter koronakrízy podľa vyjadrení Privatbanky spôsobil, že negatívny dopad jej dôsledkov sa nevyhol ani segmentu privátneho bankovníctva a jej negatívne dopady ovplyvnili aktivity privátneho bankovníctva nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Na strane klientov spôsobil príchod koronakrízy a následných protipandemických opatrení zmenu správania, ktorá spomalila rozhodovací proces pri investičných zámeroch klientov. Zvýšená averzia k riziku a ekonomická neistota, spojená s neočakávanou alebo možnou náhlou potrebou likvidity v budúcnosti, zmenila aj preferencie klientov z hľadiska druhu finančných nástrojov a ich splatností.

Banka v rámci korporátneho bankovníctva prehodnotila svoje pôvodné ciele, utlmila akvizičné procesy a zamerala sa primárne na existujúce úverové portfólio, jeho kvalitu a cielenú pomoc zasiahnutým klientom. V roku 2020 Privatbanka nezaznamenala žiadnu stratu zo zlyhania klienta. Teda banka neodpísala žiadnu úverovú pohľadávku, nepredala pohľadávku s diskontom a podobne.

Viazané retailové termínované vklady v prvej vlne zaznamenali pokles objemu na domácom trhu, ktorý súvisel so zvýšenou neistotou a obavami klientov z budúceho ekonomického vývoja. Uvedený výpadok banka dokázala podľa jej vyjadrení plynule nahradiť zdrojmi zo zahraničia. Situácia v oblasti zdrojov sa počas leta a na jeseň stabilizovala a ani počas vrcholiacej druhej vlny pandémie v závere roka Privatbanka nezaznamenala výrazný pokles objemu termínovaných vkladov. Celkovo banka vlani zvýšila objem termínovaných vkladov o takmer 4 %, čo predstavuje v hodnotovom vyjadrení nárast zhruba o 13 mil. eur.

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák