Program odmeňovania v Tatra banke


Účet v Tatra banke môžete mať za zvýhodnených podmienok:

Podmienky na získanie zľavy 100% na balík služieb Tatra Personal:

- deti vo veku od 0 rokov do dovŕšenia 15. roku (Detský účet), pokiaľ má osobný účet v Tatra banke aj zákonný zástupca dieťaťa
- študenti denného štúdia vo veku od 15 rokov do dovŕšenia 20. roku (Študentský účet)
- študenti denného štúdia vo veku od 20 rokov do dovŕšenia 26. roku, je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy
- ak využívate 3 produkty/ služby z týchto kategórií:
          - hypotéka,
          - spotrebný úver,
          - kreditná karta,
          - doplnkové dôchodkové sporenie v TB,
          - podielové listy podielových fondov spravovaných Tatra asset management vo výške min. 10.000 eur,
          - program sporenia/program sporenia plus do podielových fondov,
          - cestovné poistenie k platobnej karte,
          - životné poistenie zakúpené v  TB,
          - poistenie majetku a zodpovednosti,
          - poistenie splácania hypotéky sprostredkované TB,
          - cenné papiere emitované TB,
          - oprávnenie skupiny m (majiteľ účtu, štatutárny zástupca, splnomocnenec) k bežnému účtu s balíkom služieb tatra Business

Podmienky na získanie zľavy 50% na balík služieb Tatra Personal:

- vek od 20 do 27 rokov (vrátane)
- ak zrealizujete aspoň sedem transakcií prostredníctvom inovácií: mobilná aplikácia Tatra banka, VIAMO, bezkontaktné mobilné platby
- ak využívate 2 produkty/ služby z týchto kategórií:
          - hypotéka,
          - spotrebný úver,
          - kreditná karta,
          - doplnkové dôchodkové sporenie v TB,
          - podielové listy podielových fondov spravovaných Tatra asset management vo výške min. 10.000 eur,
          - program sporenia/program sporenia plus do podielových fondov,
          - cestovné poistenie k platobnej karte,
          - životné poistenie zakúpené v  TB,
          - poistenie majetku a zodpovednosti,
          - poistenie splácania hypotéky sprostredkované TB,
          - cenné papiere emitované TB,
          - oprávnenie skupiny m (majiteľ účtu, štatutárny zástupca, splnomocnenec) k bežnému účtu s balíkom služieb tatra Business

Zľavy môžete navzájom kombinovať, takže spojením dvoch 50 % zliav získate balík služieb bez poplatku.

Nárok na zľavu zaniká, pokiaľ ste boli počas mesiaca v nepovolenom prečerpaní alebo v omeškaní so splátkou úveru.Tatra banka

Pozrite ai aj ďalšie zľavy, ktoré ponúkajú banky klientom