Prvá stavebná sporiteľňa ku koncu septembra so ziskom 13,4 mil. eur

15.11.2017 (11:00)

Ku koncu septembra minulého roka to bol zisk 14,1 mil. eur.
Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) dosiahla za deväť mesiacov čistý zisk 13,4 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z účtovnej závierky, v medziročnom porovnaní je to len mierny pokles o 5,4 %. Ku koncu septembra minulého roka to bol totiž zisk 14,1 mil. eur. Čisté úrokové výnosy poklesli o 3,5 % na 43,8 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli nepatrne o 0,2 % na 11,65 mil. eur.

Spoločnosť uzatvorila od začiatku januára do konca septembra tohto roka 116,5 tis. zmlúv o stavebnom sporení. V medziročnom porovnaní je to podľa vyjadrení spoločnosti nárast o 13,2 %. Objem cieľových súm týchto nových zmlúv sa zvýšil o takmer 22 % na sumu 2,24 mld. eur. Vo výročnej správe za rok 2016 si firma stanovila za cieľ, že v tomto roku uzatvorí zhruba 140 tis. zmlúv za 2,61 mld. eur.

V rámci úverovania spoločnosť uzatvorila v deviatich mesiacoch takmer 16 tis. zmlúv. V porovnaní s deviatimi mesiacmi vlaňajška je to pokles o 10,6 %. Objem úverov a medziúverov sa znížil o 18,5 % na sumu 378,32 mil. eur. Za celý tento rok firma predpokladá, že poskytne približne 25,5 tis. úverov. Deväťmesačné vyplatené finančné prostriedky sa znížili o 18,1 % na 407,3 mil. eur.

Prvá stavebná sporiteľňa vznikla 16. novembra 1992 a ovláda takmer 90 % trhu stavebného sporenia. Slovenská sporiteľňa v nej vlastní 9,98 % akcií, rakúska Erste Group Bank má 25,02-percentný podiel. Nemecká firma Bausparkasse Schwäbisch Hall a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Holding majú zhodne po 32,5 % akcií.
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák