Przemysław Kłobut

vedúci slovenskej organizačnej zložky, mBank na Slovensku
Przemysław Kłobut do mBank prišiel z poľskej centrály BRE Bank, kde deväť rokov pôsobil v oblasti financií a kontrolingu. Naposledy zastával funkciu riaditeľa kontrolingu. Predtým pracoval ako generálny riaditeľ poľského priemyselného holdingu Mera-Pnefal. Przemyslaw Klobut absolvoval Vysokú školu ekonomickú vo Wroclawi a získal titul MBA na IESE Business School v Barcelone. Vo voľnom čase sa venuje športu, hlavne behu a cyklistike.