Raiffeisen Bank International v 1. kvartáli zdvojnásobila zisk na 220 mil. eur

17.05.2017 (12:35)

Medziročný porovnávací základ rakúska banková skupina upravila, aby zohľadnil dopady nedávno dokončenej fúzie s jej bývalou matkou Raiffeisen Zentralbank.
Rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International (RBI) v prvom kvartáli viac ako zdvojnásobila svoj čistý zisk na 220 mil. eur. Spoločnosť o tom informovala v stredu. Do bilancie RBI prvýkrát zahrnula výsledky svojej niekdajšej materskej skupiny Raiffeisen Zentralbank (RZB). Údaje za prvý kvartál minulého roka preto spoločnosť upravila tak, aby zohľadnili dôsledky nedávno dokončenej fúzie. V poslednom kvartáli minulého roka RBI ešte ako samostatná spoločnosť vykázala čistý zisk 134 mil. eur.

Fúzia Raiffeisen Zentralbank a jej dcéry Raiffeisen Bank International nadobudla platnosť 19. marca zápisom do obchodného registra. Po zlúčení skupina vystupuje pod názvom Raiffeisen Bank International ako verejne obchodovaná spoločnosť.

Raiffeisen Bank International pôsobí aj na Slovensku. Je majoritným akcionárom Tatra banky, ktorá bola do Obchodného registra SR zapísaná 1. novembra 1990. Tá od roku 2012 prevádzkuje na Slovensku aj Raiffeisen Bank, ktorá je vedená ako odštepný závod Tatra banky.


Zdroj: SITA,