Rozvoj firmy cez externé poradenstvo

Autor: redakcia: ProgressLetter
14.09.2010 (12:00)

A ako je to dnes?

Firmy na celom svete a zákonite aj na Slovensku sa v posledných dvoch rokoch vysporiadavali prioritne s jednou základnou otázkou - ako prežiť v prostredí ovplyvnenom celosvetovou ekonomickou krízou. Recesia, ktorá postihla takmer každé odvetvie priemyslu, obchodu, či služieb, sa napriek určitým pozitívnym signálom na Slovensku ešte zďaleka nekončí. Otázkou ostáva, či pri súčasnom správaní sa manažmentov, či dokonca majiteľov mnohých spoločností je vôbec reálne očakávať radikálne
zlepšenia.

Prešľapovanie na mieste
Takmer každý deň sa totiž stretávame s príkladmi, kedy ľudia s právomocou urobiť zásadné rozhodnutia, tzv. decision-makers, sa len alibisticky schovávajú za kroky, ktorých výsledkom je prinajlepšom prešľapovanie na mieste. A to je v dnešnej dobe nielen vrcholne nezodpovedné, ale môže priviesť mnohé firmy naspäť do obdobia konca minulého kalendárneho roku. Aj preto je reálne, že mnohé slovenské firmy nepocítia výsledky a dopady ekonomickej krízy v tvare krivky V, ako by si sami radi želali, ale vo forme krivky L. Inými slovami, ak sa niečo práve dnes zásadne nezmení v prístupe manažmentu, návrat na výslnie rokov 2005-2007 sa stane pre mnohých len utópiou. Zásadnými problémami firiem, a predovšetkým ich pseudo-manažmentov, ostáva neschopnosť radikálneho znižovania prevádzkových nákladov, nesystematické riadenia spoločností ako takých, slabá komunikácia a celková nálada vo firme. Múdri majitelia sa zamerali na odstraňovanie týchto nedostatkov svojich firiem v časoch, keď si drvivá väčšina manažérov užívala neprimerané bonusy za výsledky, ktoré by ich spoločnosti často krát dosiahli bez akéhokoľvek systému riadenia. Tým ostatným neostáva nič iné, ako sa zamerať na riešenie problémov práve teraz.

Zásadným problémom firiem je neschopnosť znižovania prevádzkových nákladov, nesystematické riadenie, nedostatočná komunikácia a celková atmosféra.

Riadenie verzus neskúsenosť
Nie je však namieste iba bezhlavo kritizovať. Tí, ktorí v súčasnej neľahkej dobe stoja na vedúcich pozíciách spoločností totiž nemali reálnu možnosť si odskúšať na vlastnej koži riadenie firmy počas krízy. Veľká skupina týchto ľudí preto nevie, ako správne reagovať na nové situácie, a preto môžu iba pasívne čakať. Mnoho krát je to však iba čakanie na zázrak v nádeji, že problémy sa nejako vyriešia samé. Práve v dnešnej dobe sa dajú manažéri rozdeliť z pohľadu prístupu ku zmenám do 4 základných skupín:
  • Tých, ktorí vedia a chcú, je bohužiaľ stále len mizivé percento.
  • Tých, ktorí nevedia a nechcú, tiež azda nie je väčšina. Ak ich však majitelia vo svojich spoločnostiach identifikujú, jediným správnym riešením je okamžite sa ich zbaviť.
  • Skupina tých, ktorí vedia, ale nechcú, je často veľmi nebezpečná pre celkové napredovanie firmy.
  • Poslednou skupinou riadiacich pracovníkov sú tí, ktorí by aj chceli, ale často krát nevedia. A tu môže byť jediným správnym krokom použitie externej konzultačnej, či implementačnej firmy. Práve takáto spoločnosť má neodškriepiteľnú komparatívnu výhodu, ktorou je neutralita externého pohľadu, resp. Neexistencia prevádzkovej slepoty. Ďalšími, nemenej dôležitými bonusmi externých partnerov je ich široká báza skúseností z rôznych odvetví biznisu, či schopnosť oprostiť sa od dennej operatívy a koncentrácia na riešenie problémov.

Partneri projektuProgressLetter - manažérsky dvojtýždenník   COMM-PASS, poradenská a konzultačná spoločnosť
 Casper Media, komunikačná agentúra Slovenská obchodná a priemyselná komora 
 SAMP SASE, Slovenská asociácia malých podnikov  Mega&Loman, internet marketing specialist
SAF - Slov. asociácia podnikových finančníkov
 


Získané benefity
Nielen slovenské spoločnosti denne profitujú zo spolupráce s externými poradenskými či konzultačnými firmami. Reálnymi hmatateľnými výsledkami sú samozrejme signifikantné zmeny nielen v systéme riadenia, ale aj v návykoch a správaní sa pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia. Tieto v konečnom
dôsledku vedú k finančným úsporám, zvyšovaniu obratu alebo nárastu predaja. Ďalšími nemenej dôležitými benefitmi spolupráce s konzultačnou spoločnosťou sú napríklad efektívne interné procesy, minimalizácia činností bez reálnej pridanej hodnoty, zlepšená komunikácia a celková organizácia spoločnosti, či jednoduchý a prehľadný reporting. Vrcholový manažment takisto mnohokrát získava čas a
priestor na venovanie sa strategickým krokom a rozvoju firmy, pretože denná operatíva a problémy sú riešené už na úrovni nižšieho a stredného manažmentu.

Pasivita - horšia ako chyby
Výrobný riaditeľ nadnárodnej spoločnosti bol svojimi povestnými nekonečnými a hlavne nič neriešiacimi výrobnými poradami známy nielen medzi manažmentom, ale aj u radových zamestnancovi. Stačilo však len niekoľko týždňov spolupráce s externou firmou a pracovné porady, ktoré sa zdali ako neriešiteľný problém, sa razom podarilo zmeniť na veľmi efektívne stretnutia. Po nastavení systému riadenia
a zjednodušení administratívy začali výrobné porady nielen spĺňať ich pôvodný účel - plánovací, ale stali sa aj vynikajúcim nástrojom na riešenie bežných operatívnych problémov, na ktoré často vrcholový manažment jednoducho nemal čas. Výrobný riaditeľ sa stal najpopulárnejším členom vedenia spoločnosti.

Gabriel MatterGabriel Matter
Managing Partner EXTEC, USA


Náš recept na úspech

1. Špecializujeme sa na to, v čom sme špička - na management
2. Ku klientovi pristupujeme individuálne - riešime klientove problémy
3. Nadštandardné vzťahy s klientom
4. Dôraz kladieme na rozvoj vlastných ľudí
5. Investujeme do inovácie produktu


logo ExTecEXTEC je americká poradenská spoločnosť, ktorá ponúka riešenia pre klientov už niekoľko desiatok rokov. Prostredníctvom 4 lokálnych kancelárií v Európe poskytuje služby v krajinách EU a východnej Európy. Či sa jedná o banku v centre Prahy, Bratislavy alebo Budapešti, sklársku manufaktúru pri Varšave, sklady športových potrieb na okraji Moskvy alebo distribútora farmaceutických výrobkov v okolí ukrajinského Kyjeva, jej klienti dennodenne dosahujú signifikantné zmeny v prístupe svojho manažmentu vedúce ku zvyšovaniu efektivity riadenia a tým aj výkonnosti svojich spoločností. Špecializuje sa na zavádzanie efektívnych systémov riadenia, zvyšovanie efektivity a produktivity firiem a ich zdrojov. Prioritu kladie na tréning a školenia manažérskych schopností a zručností. Veľa pozornosti venuje rozvoju vlastných ľudí a investíciám do inovácií vlastných produktov. Spolupracuje s americkou univerzitou so sídlom na Floride.

Nové myslenie

Dušan PeškoExterné poradenstvo - často preceňované či zatracované - má v biznise každej firmy svoje opodstatnenie. Základom úspechu je ale správne si vybrať a vybudovať s poradcom dôveru. Ako predstaviteľ spoločnosti som často bombardovaný ponukami na tie či oné konzultačné služby od firiem, ktorých história je veľmi krátka na získanie skúseností, nie to ešte na ich rozdávanie. Nečakajte však od externých poradcov zázraky, často krát vám odporučia veci, o ktorých ste vedeli či počuli, iba ste ich nepovažovali za natoľko dôležité či účinné. Rozhodne poradcovia neurobia prácu za vás. S odstupom času hodnotím prínosy externých poradcov na biznis našej spoločnosti jednoznačne pozitívne.

Dušan Peško
Predseda predstavenstva
CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Boris KapucianSkúsenosti a nezávislý pohľad externého poradcu sú užitočné pre každého manažéra. Nemusia to byť len manažéri, ktorí chcú, ale nevedia ako. Aj pre manažéra, ktorý chce a vie je neoceniteľné, ak mu poradca sprostredkuje náhľad na jeho vlastné fungovanie ako manažéra, na firemné procesy, poskytne mu porovnania s najlepšími. Externé poradenstvo využívajú spoločnosti na riešenie oblastí, kde je nasadenie vlastných zdrojov neefektívne. V oblasti rozvoja ľudských zdrojov a optimalizácie procesov, v ktorej pôsobíme, sa väčšina riešení realizuje na základe externého poradenstva. Len najväčšie medzinárodné spoločnosti majú vlastné konzultačné a tréningové kapacity.

Boris Kapucian
Managing Partner
Excellent Training, s.r.o.

Zdroj: ProgressLetter, Foto: ProgressLetter