Skupina ČSOB ku koncu septembra s konsolidovaným ziskom 59,7 mil. eur

10.11.2022 (18:10)

Skupina ČSOB dosiahla v deviatich mesiacoch konsolidovaný čistý zisk 59,7 mil. eur pri medziročnom nepatrnom raste o pol percenta. Samotná banka evidovala medziročný pokles individuálneho zisku o 23,1 % na 41 mil. eur.

Výraznejší pokles banka zaznamenala v treťom kvartáli, pretože ku koncu prvého polroka evidovala ešte nárast svojej ziskovosti. Vo výsledkoch ČSOB za tretí štvrťrok sú už však zahrnuté výsledky bývalej OTP Banky Slovensko. Pri medziročnom porovnaní je tak výsledok vo veľkej miere ovplyvnený aj integráciou, ktorá vo výsledkoch za tretí kvartál 2021 absentuje.

„Na hospodárskych výsledkoch sa prejavila aj vyššia tvorba opravných položiek, ku ktorej pristupujeme vždy konzervatívne. Rozhodli sme sa tak vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu spojenú s vojnou na Ukrajine a jej výrazné ekonomické dopady, ktoré prekračujú hranice štátu,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.

Celkové skupinové výnosy medziročne vzrástli o 24,8 % na 267 mil. eur. Medziročný rast podporený zahrnutím výsledkov OTP Banky bol vďaka vyšším čistým úrokovým výnosom v dôsledku pokračujúceho rastu úverového portfólia a aktívneho riadenia úrokových nákladov, ale aj nárastu výnosov z poplatkov z platobného styku. Zároveň ho podľa vyjadrení spoločnosti podporil pozitívny vývojom kriviek úrokových swapov, vedúcich ku kladnému preceneniu finančných derivátov.

Prevádzkové náklady stúpli o 17,1 % na 177,2 mil. eur. „Tak ako je to aj v prípade iných odvetví, ani v našom prípade sme sa nevyhli rastu nákladov na naše fungovanie z dôvodu rastúcich cien energií a inflácie, čo bol jednej z kľúčových faktorov vyšších prevádzkových nákladov. Vyššiu úroveň dosiahli aj pre vyššie personálne náklady a pokračujúce investície do digitalizácie našich služieb,“ povedal Kollár.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach. V októbri 2021 sa ČSOB zlúčila s OTP Bankou, maďarská OTP Bank svoj podiel na Slovensku predala KBC Bank.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák