Skupina ČSOB s rastom konsolidovaného zisku o vyše 12 %

15.11.2018 (12:00)

Zisk samotnej banky podľa individuálnych výsledkov vzrástol o 8 %.

Finančná skupina ČSOB dosiahla v deviatich mesiacoch čistý konsolidovaný zisk 62,19 mil. eur. Ako ďalej informovala spoločnosť, v medziročnom porovnaní je to nárast o 12,3 %. Čistý zisk celej ČSOB, vrátane neauditovaného výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne, dosiahol za trištvrte roka 69,6 mil. eur pri medziročnom náraste o takmer 9 %. Zisk samotnej banky podľa individuálnych výsledkov vzrástol o 8 % na 45,08 mil. eur.

Ako povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár, tradičný slovenský bankový model je už niekoľko rokov po sebe pod tlakom na zvyšovanie efektivity, znižovania nákladov a kompenzácie výpadkov príjmov z hlavnej činnosti. To však nemôže byť podľa neho brzdou pokroku a zvyšovania klientskeho komfortu. “Preto sme v treťom štvrťroku investovali do ďalších nových a užitočných riešení pre zákazníkov,” povedal Kollár.

Konsolidované čisté úrokové výnosy v medziročnom porovnaní vzrástli len minimálne o 0,4 % na sumu 154,77 mil. eur. Naďalej pretrváva podľa spoločnosti vplyv trhového prostredia nízkych úrokových sadzieb, ktoré ČSOB čiastočne kompenzuje zvýšením objemu poskytnutých úverov a nižšími nákladmi na financovanie. Čisté výnosy z poplatkov a provízií skupiny sa zvýšili o 12,2 % na 51,86 mil. eur.

Úvery poskytnuté klientom sa zvýšili o 8,7 % na takmer 7 mld. eur. Najdynamickejší rast zaznamenala ČSOB v objeme poskytnutých spotrebných úverov, a to o 19,1 %. Objem úverov na bývanie sa zvýšil o 10,8 %. Rástli aj investičné úvery poskytnuté živnostníkom a malým podnikateľom, a to o 7,9 %. Zvýšil sa tiež záujem klientov o používanie kreditných kariet, ktorých objem stúpol medziročne o 16,6 %. Klientské vklady vzrástli o 10,3 % na 6,294 mld. eur. Objem vkladov na bežných účtoch fyzických osôb narástol o 14,4 % a objem investovaných prostriedkov do podielových fondov o 10,2 %.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák