Skupina ČSOB za kvartál s konsolidovaným ziskom cez 21 mil. eur

17.05.2018 (18:20)

Samotná banka dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk necelých 15 mil. eur.

Skupina ČSOB dosiahla v prvom štvrťroku konsolidovaný čistý zisk na úrovni 21,2 mil. eur pri medziročnom náraste o 12,5 %. Pozitívny medziročný vývoj zisku bol ovplyvnený aj vyšším objemom poskytnutého financovania a kontinuálnym rastom záujmu o investície. “Prvé mesiace tohto roka potvrdzujú, že prostredie nízkych úrokových sadzieb bude formovať slovenský bankový trh aj počas celého roku 2018. Pokles výnosov z hlavnej bankovej činnosti sa nám darí sčasti kompenzovať predajmi strategických produktov a zvyšovaním efektivity fungovania,” uviedol generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Samotná banka dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk necelých 15 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 9,9 %. ČSOB chce aj v roku 2018 pokračovať v nastúpenom raste finančných a hospodárskych výsledkov vo všetkých kľúčových oblastiach, uviedla spoločnosť vo výročnej správe za minulý rok. Prioritou aj naďalej zostáva efektívne riadenie kapitálu a výdavkov spoločnosti. Konkrétne ide o hľadanie úspor v nákladoch. Obozretným prístupom riadenia rizík sleduje ČSOB svoj strednodobý cieľ, a to udržanie finančne zdravej a stabilnej banky.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia