Skupina VÚB dosiahla vlani čistý zisk na úrovni 160 mil. eur

01.03.2019 (11:00)

VÚB zaznamenala v roku 2018 nárast úverov o viac ako 1,6 mld. eur a vkladov o viac ako 1,2 mld. eur.
Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, pokračovala v raste počas celého roku 2018. Vlani dosiahla prevádzkový zisk vo výške 260,1 mil. eur, pomer nákladov a výnosov vo výške 45 % a čistý zisk na úrovni 160,3 mil. eur. Ku koncu decembra minulého roka dosiahol celkový objem úverov 13,6 mld. eur, pri medziročnom náraste o 13,4 % a objem vkladov dosiahol úroveň 11,1 mld. eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 12,0 %. Informovala o tom VÚB banka v piatok v tlačovej správe.

„Rok 2018 bol pre nás veľmi náročný a to najmä z dôvodu pokračujúcich nízkych úrokových sadzieb vo výrazne konkurenčnom prostredí, čo malo výrazný dopad na marže. Sme hrdí, že v týchto neľahkých podmienkach sme opäť dosiahli skvelú obchodnú výkonnosť - nárast úverov o viac ako 1,6 mld. eur a vkladov o viac ako 1,2 mld. eur,“ uviedol generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch.

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni skupiny predstavovala v decembri 2018 17,18 %, čo je vysoko nad požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.

Od 30. júna 2018 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100-percentné dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding Česká Republika a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS (podiel 50 %). VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák