Slovenská sporiteľňa s konsolidovaným ziskom takmer 41 mil. eur

04.05.2018 (16:30)

Štvrťročný zisk skupiny sa v medziročnom porovnaní mierne zvýšil, a to o 0,2 %.

Skupina Slovenskej sporiteľne dosiahla v prvom kvartáli konsolidovaný zisk 40,9 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 0,2 %. “Slovenská sporiteľňa má za sebou pozitívny začiatok roka 2018. Vďaka ekonomickému rastu sa zlepšuje životná úroveň Slovákov, s čím súvisí aj náš pokračujúci dynamický rast úverového portfólia. Priaznivá ekonomická situácia sa zároveň prejavuje nižšími rizikovými nákladmi a veľmi nízkym podielom nesplácaných úverov,” uviedol Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 0,6 % na 108,8 mil. eur. Aj napriek silnému konkurenčnému tlaku a dlhodobému vývoju nízkych úrokových sadzieb ostal úrokový výnos plynúci z úverových produktov podľa vyjadrení sporiteľne na porovnateľnej úrovni. Pre splatenie viacerých dlhopisov počas uplynulého roka banka stratila časť úrokových príjmov, čo kompenzovala úpravou úrokových sadzieb na depozitných produktoch.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 0,8 % na 26,7 mil. eur. Nárast výnosov z poplatkov plynul hlavne z poplatkov za sprostredkované poistné produkty, ako aj z úverovej činnosti. Poplatky za prevod peňažných prostriedkov, ako aj za obchody s cennými papiermi zaznamenali pokles.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Objem úverov klientom dosiahol 11,94 mld. eur a medziročne narástol o 13 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v medziročnom porovnaní vzrástli o 11,7 %, teda o 1 mld. eur. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 12,2 %, resp. 0,8 mld. eur. Spotrebné úvery vzrástli o 10,8 %, teda o 0,2 mld. eur. Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 9,9 mld. eur na 10,5 mld. eur. Celkové záväzky voči klientom vzrástli o 11,7 % na 13,087 mld. eur.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák