Slovenská sporiteľňa so ziskom 96 miliónov eur za prvý polrok 2019

31.07.2019 (13:50)

Skupina Slovenskej sporiteľne zvýšila v prvom polroku čistý zisk o takmer 8 % na 96 mil. eur. Čisté príjmy z poplatkov a provízií rástli o vyše 16 % na 68 mil. eur.

Čistý zisk skupiny Slovenskej sporiteľne v prvom polroku tohto roka medziročne vzrástol o 7,9 % na 96 mil. eur. Prevádzkový zisk banky sa zvýšil o 7,8 % na 156,4 mil. eur. Výrazne pritom stúpli najmä jej čisté príjmy z poplatkov a provízií, a to o 16,3 % na 68 mil. eur. Na celkových prevádzkových výnosoch Slovenskej sporiteľne sa tak už podieľajú 23 %. Ako ďalej informuje banka, rast čistých príjmov z poplatkov a provízií ovplyvnilo najmä zvýšenie provízií zo sprostredkovania poistenia o 6,6 mil. eur. Čisté poplatky súvisiace s úverovou činnosťou stúpli o 2,4 mil. eur.

Čisté úrokové výnosy Slovenskej sporiteľne medziročne naopak mierne klesli o 1,1 % na 215,1 mil. eur. "Tento pokles je dôsledkom dlhodobého apetítu klientov po nízkych úrokových sadzbách a úverových produktoch, ako aj silného konkurenčného prostredia," uvádza banka. Z obchodovania vykázala čistý zisk na úrovni 9,4 mil. eur, čo súvisí prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady banky na druhej strane rástli o 0,9 % na 138,5 mil. eur. Rizikové náklady Slovenskej sporiteľne v prvom polroku dosiahli 18,6 mil. eur a oproti rovnakému obdobiu vlaňajška stúpli o takmer 7 mil. eur. "Vyššie náklady súvisia najmä s portfóliom nadobudnutých úverov a lízingových zmlúv od spoločnosti S Slovensko," informuje banka. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa pritom medziročne znížil z úrovne 3,5 % na 3,2 %.

Slovenská sporiteľňa taktiež eviduje solídny rast úverov. Objem úverov klientom totiž medziročne stúpol o 7,6 % na 13,2 mld. eur, na čom sa významne podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré sa zvýšili o 500 mil. eur. Rovnako o 500 mil. eur však stúpli aj úvery korporátnym klientom vrátane faktoringových a leasingových produktov skupiny. Na druhej strane vklady klientov v Slovenskej sporiteľni medziročne vzrástli o 4,6 % na 13,9 mld. eur.

Na odvodoch do fondov a bankovej dani Slovenská sporiteľňa v prvom polroku odviedla 20 mil. eur. Väčšinu tvorila banková daň, ktorej odvod medziročne vzrástol o 8 % na 16 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu predstavoval 3,1 mil. eur a odvod do Fondu ochrany vkladov dosiahol 1 mil. eur.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák