Štvrťročný zisk Slovenskej sporiteľne klesol takmer o 20 %

30.04.2024 (18:15)

Skupina Slovenskej sporiteľne dosiahla ku koncu marca zisk takmer 55 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles takmer o 20 %. „Aj napriek poklesu čistého zisku máme za sebou dobrý štvrťrok.

9-percentný rast prevádzkového zisku je výsledkom zväčšujúceho sa úverového portfólia a rastú nám aj výnosy z provízií za poistenie, investovanie či transakcie,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil.

Čistý úrokový výnos vďaka rastu úverového portfólia stúpol o 10,2 % na 137,8 mil. eur. Čistý výnos z poplatkov vzrástol o 10 % na 55,1 mil. eur. Podpísali sa pod to výnosy z provízií za poistenie, výnosy súvisiace s investovaním do podielových fondov, výnosy z poplatkov za správu účtu a z transakčných poplatkov.

Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných nástrojov bola 15,4 mil. eur, vlani to bolo 2,2 mil. eur. Dôvodom nárastu bol zvýšený podiel zlyhaných spotrebných úverov. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne zvýšil z 1,6 % na 1,9 % a ich pokrytie opravnými položkami sa znížilo zo 122 % na 101,7 %. „Nákladovú stranu nám ovplyvnilo viacero faktorov. Je to osobitný odvod, kolegom a kolegyniam sme zvyšovali mzdy a neustále investujeme aj do digitalizácie,“ uviedol Krutil.

Konsolidovaný objem úverových produktov klientom dosiahol na konci tretieho mesiaca 18,9 mld. eur a medziročne stúpol o 4,3 %. Úvery poskytnuté obyvateľstvu medziročne vzrástli o 500 mil. eur. Úvery na bývanie stúpli o 300 mil. eur v absolútnych hodnotách a medziročný rast o 140 mil. eur zaznamenali spotrebné úvery. Úvery korporátnym klientom medziročne vzrástli o 4,2 % a dosiahli 6,7 mld. eur. Celkové záväzky voči klientom vzrástli zo 17,2 mld. eur na 17,6 mld. eur.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák