Súťaž o zážitky v hodnote až 350 €!

VÚB banka pripravila pre vás Súťaž o darčekové poukážky najzážitky.sk

Podmienky akcie

  • investícia minimálne 1000€ do KOMBIPRODUKTU ako celku
  • rozloženie investície do podielových fondov VÚB AM a termínovaného vkladu v mene EUR s viazanosťou 12 mesiacov s výhodným úrokom až 2,00% p.a. na termínovanom vklade.
Kombiprodukt predstavuje kombináciu 2 produktov: 
- investíciu do vybraných podielových fondov VÚB AM: Active Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund a Flexibilný Konzervatívny fond
- 12 mesačný termínovaný vklad v mene EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (platná len počas prvého obdobia viazanosti)

Trvanie akcie

od 19.04.2018 do 30.06.2018

Viac informácií nájdete tu.

Štatút súťaže nájdete tu.

Zdroj: VÚB banka