UniCredit Bank a EIB podpísali zmluvu k novému záručnému programu pre firmy za 200 mil. eur

07.10.2021 (18:30)

Zvýhodnenými úvermi bude možné podporiť ešte viac firiem, ktoré sa momentálne vplyvom externých okolností dostali do komplikovanej situácie.

UniCredit Bank a Európska investičná banka (EIB) podpísali zmluvu k novému záručnému programu pre stredné a veľké firmy na podporu ekonomiky v súvislosti s dopadmi pandémie v celkovom objeme financovania 200 mil. eur. V praxi to znamená, že bude možné zvýhodnenými úvermi podporiť ešte viac firiem, ktoré sa momentálne vplyvom externých okolností dostali do komplikovanej situácie.

Program od EIB je určený pre stredne veľké a veľké firmy s celoskupinovým obratom nad 50 mil. eur ročne a bilanciou 43 mil. eur vo všetkých regiónoch. Firmy sa môžu hlásiť o výhodné prevádzkové a investičné úvery až do výšky 50 mil. eur. UniCredit Bank je pripravená vďaka záručnému programu od EIB poskytnúť financovanie v celkovom objeme vo výške 200 mil. eur s 50-percentnou garanciou EIB. Znamená to, že Európska investičná banka, poskytne UniCredit Bank na Slovensku záruky vo výške 100 mil. eur, ktoré pochádzajú z jej Európskeho záručného fondu (EGF). UniCredit Bank tak bude môcť na Slovensku ponúknuť dostupnejšie financovanie firmám pre obnovu z dôsledkov pandémie.

Na Slovensku pôsobí banka ako UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky, ktorá vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry. Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej banky 13. novembra 2012.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák