UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku vlani zvýšila zisk o štvrtinu

07.02.2019 (12:30)

Za medziročným nárastom zisku banky možno hľadať najmä zvýšenie čistých úrokových príjmov až o takmer 30 % na 554 mil. eur.
UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku sa vlani darilo. Zaknihovala dokonca historicky najlepšie hospodárske výsledky od spojenia českej a slovenskej pobočky v roku 2013 pod jeden právny subjekt. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia totiž dosiahla v roku 2018 konsolidovaný čistý zisk, ktorý okrem samotnej banky zahŕňa aj výsledky UniCredit Leasingu v oboch krajinách, na úrovni 353 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní znamenalo nárast o 24,2 %. Zároveň išlo o jeden z najlepších výsledkov v rámci skupiny UniCredit v strednej a východnej Európe.

Ako ďalej vyplýva z údajov uverejnených skupinou UniCredit, za medziročným nárastom zisku banky možno pritom hľadať najmä zvýšenie čistých úrokových príjmov až o takmer 30 % na 554 mil. eur. Rástli však aj čisté poplatky a provízie o 15,4 % na 152 mil. eur. Na druhej strane čisté príjmy z obchodovania sa v českom a slovenskom UniCredite medziročne prepadli o 31,2 % na 77 mil. eur. Prevádzkové príjmy banky tak v konečnom dôsledku medziročne stúpli o 15,9 % na 790 mil. eur a prevádzkový zisk po odpočítaní nákladov dosiahol 510 mil. eur pri 22,2-percentnom medziročnom raste.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia pritom vlani evidovala nárast objemu úverov o 5,9 % na 15,983 mld. eur. Objem vkladov na druhej strane medziročne stúpol o 3,2 % na 14,548 mld. eur.

Na Slovensku pôsobí banka ako UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky, ktorá vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, odvtedy prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry. Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej banky 13. novembra 2012.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák