Úvaha o správe BIS

29.01.2019 (16:00)

Banka pre medzinárodné platby (BIS) nedávno zverejnila správu o možných problémoch, ktoré čakajú Bitcoin. Hlavne o probléme, kedy minimálne alebo takmer nulové odmeny za ťažbu nebudú schopné pokryť náklady a potvrdzovanie transakcií.


Podľa BIS by mal Bitcoin prejsť na iný systém potvrdzovania platieb, než je súčasný proof-of-work (PoW). V opačnom prípade by v budúcnosti mohlo dôjsť k situácii, keď transakcie už nikto potvrdzovať nebude, čo ohrozí životaschopnosť Bitcoinu ako transakčného systému.

V súčasnej dobe mining funguje tak, že sa ťažiari venujú primárne tým transakciám, pri ktorých sú najvyššie poplatky. Tým si maximalizujú svoj zisk. Dnes však tiež spoliehajú na odmenu za vyťažený blok, ktorá je 12,5 BTC. Táto odmena sa po vyťažení každých 210 000 blokov zmenší o polovicu (k ďalšiemu zníženiu by malo dôjsť v máji 2020).

Z dôvodu zachovania ziskovosti a pokrytia nákladov na ťažbu sa tak Mineri budú venovať stále viac transakciám, u ktorých sú vyššie poplatky (všeobecne poplatok je vyšší v závislosti na rýchlosti spracovania).

Úvaha BIS predpokladá, že práve z týchto dôvodov bude likvidita BTC postupne klesať. Faktom však je, že (keďže v protokole nedošlo k žiadnym zmenám) limit 21 miliónov mincí dosiahne BTC v roku 2140. Takže tvrdenie, podľa ktorého by transakcie mohli trvať aj mesiace, nemá približne ďalších 100 rokov žiadny význam.

Na druhú stranu BIS správne uvádza, že nové postupy, ako je Lightning Network by mohli vyriešiť problémy súvisiace so zmenami rýchlosti a veľkosti overovaných transakcií.
Súčasne je však zrejmé, že BIS má problém s decentralizovanou povahou kryptomien, keď jedným dychom uvádza, že budúcnosť úspechu a dlhovekosť Bitcoinu úzko súvisí so zavedením nejakého centralizovaného systému.

 
Zdroj: www.kryptoweb.sk, Foto: redakcia