V indexe Zdravie za peniaze je Slovensko na 19. mieste z 25 krajín

30.08.2022 (17:10)

INESS odporúča zlepšiť starostlivosť o chronických pacientov či zvýšiť kvalitu zdravotníckych fakúlt.

V indexe Zdravie za peniaze, ktorý zostavil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Slovensko v roku 2022 obsadilo 19. priečku z 25 hodnotených krajín. V roku 2020 bolo na 20. mieste. Index meria kvalitatívny cieľ zdravotníctva, a tým je zdravie pacientov. V tlačovej správe o tom informoval INESS.

Index Zdravie za peniaze berie do úvahy bohatstvo jednotlivých krajín, ale aj rôzne mzdové úrovne, ktoré sú v zdravotníctve najvýraznejšou nákladovou položkou. Ako upresňuje INESS, absolútne výsledky krajín sú v indexe prevážené výdavkami na zdravotníctvo, upravenými o mzdy. Po takejto úprave hodnôt sa v rebríčku za Slovenskom ocitli Francúzsko, Švajčiarsko či Nemecko. "Nízke umiestnenie niektorých bohatých štátov je spôsobené tým, že nadpriemernú kvalitu majú zaplatenú veľmi vysokými výdavkami," vysvetľuje inštitút.

Pre efektívny systém je podľa INESS dôležité, aby zdravotnícke výdavky smerovali k jasnému cieľu, k zlepšeniu zdravia obyvateľov. "V slovenskej realite to znamená zlepšenie starostlivosti o chronických pacientov, zlepšenie prístupu marginalizovaných komunít k zdravotníckym službám či zvýšenie kvality zdravotníckych fakúlt," upresnil inštitút svoje zistenia.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák