Vlani uhradili banky do Fondu ochrany vkladov 32,37 mil. eur

17.06.2015 (13:30)

Kumulované zdroje na prípadné vyplácanie náhrad predstavovali ku koncu vlaňajška 233,03 mil. eur, suma chránených vkladov bola pritom 28,15 mld. eur.

Banky uhradili v minulom roku do Fondu ochrany vkladov ročné príspevky v celkovej výške 32,37 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z výročnej správy fondu, kumulované zdroje na prípadné vyplácanie náhrad predstavovali ku koncu vlaňajška 233,03 mil. eur. Vlastné finančné zdroje fondu ku koncu decembra v pomere k objemu chránených vkladov predstavovali ani nie jedno percento.

TV TIPSPORT - ŠPORTOVÉ PRENOSY NAŽIVO A ZADARMO

Vlani banky platili v prvom polroku ročný príspevok do Fondu ochrany vkladov vo výške 0,2 % z hodnoty chránených vkladov, ktorý určila rada fondu v decembri 2013 v zmysle zákona o ochrane vkladov. Štvrťročná splátka ročného príspevku bola vo výške 0,05 %. Zmenou zákona o ochrane vkladov bol v druhom polroku ročný príspevok znížený a banky platili splátku ročného príspevku v treťom a štvrtom štvrťroku vo výške 0,01 %. V roku 2014 tak banky uhradili do Fondu ochrany vkladov ročný príspevok v celkovej výške 0,12 % z hodnoty chránených vkladov.

V roku 2014 objem vkladov v bankovom sektore na Slovensku dosiahol podľa informácií fondu výšku 49,34 mld. eur. Chránené vklady vzrástli o 1,29 mld. eur, resp. o 4,8 % oproti ultimu roka 2013. Podiel chránených vkladov na celkových vkladoch bánk v bankovom sektore predstavoval 57,05 % a ku koncu roka 2014 suma chránených vkladov bola 28,15 mld. eur.

Ku koncu roka 2014 bolo účastníkmi systému ochrany vkladov celkovo 13 bánk. Boli to Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka, Poštová banka, ČSOB, Prvá stavebná sporiteľňa, Prima banka Slovensko, OTP Banka Slovensko, Sberbank Slovensko, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Privatbanka, ČSOB stavebná sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka. Vklady uložené v pobočke zahraničnej banky, ktorá na území SR prijíma vklady na základe požívania výhod jedného bankového povolenia podľa práva EÚ, sú chránené podľa pravidiel systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má sídlo príslušná zahraničná banka.

Zdroj: SITA, Foto: Archív redakcie