VÚB

GBP
Mena Vkladové pásmo   úroková sadzba v % p.a.
GBP od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
5055999,99 5050 0,01% 0,01% 0,01% 0,05%
M - mesiac
Úroková sadzba pre viazanosť 9 mesiacov je 0,05% p.a.
Platné od: 15.04.2020