Výbava prváka stojí do 150 eur, celý rok však vyjde rodičov ešte viac

14.08.2017 (14:50)

Rodičia pri nástupe detí do prvého ročníka musia počítať s výdavkami na školské potreby, s poplatkami za družinu aj obedy. Celoročné náklady sa šplhajú až k piatim stovkám.

Náklady na jedno školopovinné dieťa sa za jeden školský rok šplhajú aj v štátnej škole na stovky eur. Dvaja z piatich opýtaných rodičov bývalých prvákov odhadujú, že len školné poplatky, napríklad príspevok do triedneho fondu, sú od 15 do 100 eur. Na školské potreby by si rodičia mali vyčleniť 100 až 150 eur. Spolu s nákladmi na družinu, výlety, krúžky a cestovné priemerné ročné výdavky na prváka sa šplhajú k 450 eurám.

Výška poplatkov, ktoré škola požaduje, sa líši aj v závislosti od krajov. Rodičia na východnom Slovensku platia o niečo menej, tretina z nich sa zmestí do 15 eur. Väčšina Stredoslovákov je zaťažená poplatkami do 50 eur, na západe sa podľa odhadov opýtaných šplhajú až do 100 eur.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Významnou položkou v zozname nákladov na prváka sú školské potreby.Skoro polovica rodičov ich kupuje v dostatočnom predstihu, ešte počas prázdnin. Štyria z desiatich rodičov investujú do školskej tašky od 50 do 100 eur. Prevažná väčšina opýtaných utratí za zošity do 20 eur. Ďalšie peniaze míňajú rodičia aj na peračník či písacie potreby. “Školské potreby pre jedno dieťa tak spolu s prezuvkami stoja od 50 do 150 eur, pričom skoro tretina opýtaných je presvedčená o tom, že sa výdavky na školské potreby v porovnaní s minulým rokom zvýšili,” hovorí Lýdia Žáčková hovorkyňa Poštovej banky.

Najvyššou položkou, ktorá sa spája so školským rokom, sú obedy. Rodičov ročne stoja 150 až 300 eur. Menej platí iba tretina rodičov. Zadarmo nie je ani školská družina, na ktorú si treba vyčleniť približne 100 eur ročne. Ak deti nechodia do družiny, často navštevujú krúžky, najmä športové, výtvarné či tanečné, ktoré sú tiež spoplatnené.

Uvedené údaje vyplývajú z prieskumu spoločnosti 2muse pre Poštovú banku na vzorke 540 respondentov.
Zdroj: SITA, Foto: redakcia